Planstrategien er et hjelpemiddel for å prioritere hvilke planoppgaver kommune bør starte opp eller videreføre i fireårsperioden 2025 – 2028. Dette for å legge til rette for en ønsket utvikling.

Den kommunale planstrategien 2025 – 2028 

Frist for å uttale seg til planstrategien er 12. august 2024.

Eventuelle uttalelser sendes:
Løten kommune
Postboks 113, 2341 Løten
post@loten.kommune.no

Send svar via sikker digital post