Kommunestyret i Løten vedtok reguleringsplan for felt BFK 2, Budor sør den 25.05.2022.

Planområdet ligger rett sør for setervollen på Budor og er planlagt for bygging av leilighetsbygg i to etasjer.

Evt. klage på vedtaket må framsettes skriftlig ovenfor kommunen innen 3 uker (2. juli) etter kunngjøring. Evt. krav om erstatning eller innløsning av ubebygd grunn må framsettes ovenfor kommunen innen 3 år etter kunngjøring, jfr. PBL §§ 15-2 og 15-3.

Se planer og reguleringsbestemmelsene her

Reguleringsplan for felt BFK 2, Budor sør

For mer informasjon ta kontakt planrådgiver Sigurd Dæhli, tlf. 62 56 40 44, e-post: Sigurd.Daehli@loten.kommune.no