Leseplan for Løtenskolene (PDF, 1MB)

Hovedmålet for leseplanen er å kvalitetssikre lese- og skriveopplæringen i Løten kommune, i tråd med de mål som læreplanen setter.