Områdereguleringsplan for Budor Sør

Planforslaget legger bl.a. til rette for nye hytteområder mellom Svaenlia, Budor gjestegård og Budor skistadion. Planen kan ses i kommunens kartløsning, mens plandokumentene tilhørende saken kan ses i kommunens digitale planarkiv.

Eventuelle uttalelser sendes skriftlig til Løten kommune innen 25. mars 2020.