Kom med innspill på treffene våre! Kom med innspill på treffene våre! Kom med innspill på treffene våre!

- Løten sentrum er til for alle som oppholder seg her, så vi ønsker at også de skal være med i utviklingen av det, forteller plansjef, Kristin Ødegård Bryhn.
Med seg i arbeidet har hun en arbeidsgruppa som består av Berte S. Helgestad fra Hamarregionen Utvikling og reiseliv, planrådgiver Sigurd Dæhli, kultur og kommunikasjonssjef Bente Hagen og Gis-konsulent Kim-André Danielsen. 

Planen fokuserer på følgende hovedområder: 
Identitet og historie, Handel og næring, Klimavennlig transport- og boligutvikling og Stedsforming og bolyst.

- Vi hadde stand med innspill på disse temaene under pultost og akevittdagene, med stort engasjement! Nå håper vi dere vil være med å gi dem mer innhold, oppfordrer plansjefen. 

Møt oss her:

 • Torsdag 27. februar kl. 08:00 – 10:00
  Næringsfrokost på Bøndsen for aktører inn
  Fra venstre: Kim-André Danielsen, Bente Hagen, Sigurd Dæhli, Kristin Ødegård Bryhn og Berte S. Helgestad. en næringslivet. Se invitasjon

 • Onsdag 4. mars kl 12.30 – 14.30:
  Kaffeprat om sentrumsplan på Nærstasjonen
  - for deg som har mulighet på dagtid. 

 • AVLYST:Onsdag 25. mars kl. 18.00 – 20.00:
  Åpent møte på Kilde gjestgiveri
  - for alle interesserte. 

 • AVLYST: Onsdag 22. april kl 12.00 – 14.00:
  Kaffeprat om sentrumsplan på Nærstasjonen
  - for deg som har mulighet på dagtid. 


Du kan også sende oss innspill her:


Her kan du lese planprogrammet:

 

Bilde av sentrumsplanjobbing
Kom med innspill til sentrumsplan