Kom med innspill på treffene våre! Kom med innspill på treffene våre! Kom med innspill på treffene våre!

- Løten sentrum er til for alle som oppholder seg her, så vi ønsker at også de skal være med i utviklingen av det, forteller plansjef, Kristin Ødegård Bryhn.
Med seg i arbeidet har hun en arbeidsgruppa som består av Berte S. Helgestad fra Hamarregionen Utvikling og reiseliv, planrådgiver Sigurd Dæhli, kultur og kommunikasjonssjef Bente Hagen og Gis-konsulent Kim-André Danielsen. 

Planen fokuserer på følgende hovedområder: 
Identitet og historie, Handel og næring, Klimavennlig transport- og boligutvikling og Stedsforming og bolyst.

- Vi hadde stand med innspill på disse temaene under pultost og akevittdagene i 2019, og har tatt med mange innspill derfra og fra møter om temaet. Det har vært stort engasjement! Nå håper vi dere vil være med å gi dem mer innhold, oppfordrer plansjefen. 

Fra venstre: Kim-André Danielsen, Bente Hagen, Sigurd Dæhli, Kristin Ødegård Bryhn og Berte S. Helgestad. 


Du kan sende oss innspill her:


Her kan du lese planprogrammet: