Velkommen til Løten

Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Politikk og administrasjon

Kommunestyret er det øverste organ i Løten kommune og fatter vedtak på vegne av kommunen så langt ikke Ordfører Bente Elin Lilleøksethannet følger av lov eller delegeringsvedtak.
Kommunestyret har all myndighet som ikke positivt er lagt til andre kommunale organer. I tillegg er kommunestyret tillagt øverste tilsynsansvar for den kommunale forvaltning og drift. Kommunestyret velges hvert fjerde år.

Øverste politiske leder i Løten er ordfører Bente Elin Lilleøkseth (bildet)
Les mer om ordfører her
 

Administrasjon og øvrige ansatte i Løten kommune handler i tråd med politiske vedtak når de yter sinRådmann Tollef Imsdalene tjenester.
Kommuneorganisasjonen består av flere nivåer og virksomhetsområder.
Se organisasjonskartet her.

Øverste administrative leder er rådmann Tollef Imsdalen (bildet)
les mer om rådmann her

 

 

 

Sist endret: 12.08.2015
|
|
|