Skriv til oss


Send sikker post til oss her (pålogging med ID-porten) 


Andre eposter:

Postmottak: post@loten.kommune.no

Fakturamottak: faktura@loten.kommune.no

Kommunal innfordring: ki@loten.kommune.no

Kontakt lønningskontoret: lonn@loten.kommune.no

 

Ring oss

Sentralbord: 62 56 40 00 på hverdager kl. 10:00-14:00

Her finner du tlf og epost til ansatte - søk på fornavn, etternavn, tittel eller avdeling: 


Vi oppfordrer til å kontakte saksbehandler og gjøre avtale i forkant

Helse, familie og barnevern : 62 56 41 60 hverdager kl. 09:00-14:00

Løten helsetun: 62 56 41 01 


Vakttelefoner

Vi varsler deg på SMS om hendelser på vann og avløp. Se her hvordan du blir varslet her

Vakttelefon veg,vann og avløp: 951 54 466

Fallvilt: Ring politiet ved påkjørsler: 02800 eller 113
Ser du skadet dyr? Ring fallviltgruppa: 948 87 550

Krisetelefon helse: Hverdager: 904 74 982
Helligdager og helger: 952 41 155

Legevakt: 116 117 Sted: Tunbekkvegen 8, Ottestad (ved Åkershagan).
Barnevernvakt: 62 35 70 00/  907 35 215
Hjemmesykepleien (7/24): 995 06 714/  995 06 711

Se også Akuttnummer/ krisehjelp


Besøk oss

Rådhuset Tingberg, Kildevegen 1, 2340 Løten. Postadresse: Postboks 113, 2341 Løten.

 


Ledelse

Ordfører: Marte Larsen Tønseth
Tlf. 62 56 40 23/ 90 54 97 07
Marte.Larsen.Tonseth@loten.kommune.no

Kommunedirektør: Frank Hauge
Tlf. 62 56 40 24/ 97 77 88 49
frank.hauge@loten.kommune.no 


Følg oss i sosiale medier

Facebook:


Instagram:

@lotenkommune
@lotenfolkebibliotek
@munchiloten


Bildearkiv

Her finner du vårt Bildearkiv på nett


Kommunefakta

Kommunenummer: 3412

Areal km2: 369 km2
Folketall (per 01.01.2021): 7 625
Organisasjonsnummer: 964950679