Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025:

Budsjett og økonomiplan ble behandlet i kommunestyret den 17. desember 2021.

Her kan du lese saken som ble behandlet i kommunestyret