Her finner du oversikt over noen av råd og utvalgene i Løten kommune. 

 

- velg utvalg eller politikere i løsningen