Her finner du oversikt over noen av råd og utvalgene i Løten kommune. 

Se også: 
De politiske råd og utvalgene finner du i vår innsynsløsning 
- velg utvalg eller politikere i løsningen