Velkommen til Løten


Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Politisk organisering

Politisk organisasjonskart:

Politisk organisasjonskart

Kommunestyret:
Kommunestyret i Løten består av 25 representanter fra 7 forskjellige partier. Ordfører er Bente Elin Lilleøkseth (AP) med Harald Romstad (AP) som varaordfører.

Formannskapet:
Formannskapet har et særlig ansvar for oppgaver av betydning for kommunens utvikling, herunder organisasjonsutvikling og tjenesteutvikling, samt oppgaver av særlig politisk interesse og betydning, jfr. politisk delegasjonsreglement §3.1.

Driftsutvalget:
Driftsutvalget har et særlig politisk ansvar for forvaltning, tjenesteyting og drift.
Ansvar og myndighet i forvaltningssaker og driftssaker (enkeltsaker) ligger til driftsutvalget. Driftsutvalget har et særlig ansvar for kvalitetssikring i den kommunale tjenesteyting. Utvalget kan ta opp til behandling forslag som fremmes gjennom utvalgets representanter i etablerte samarbeidsutvalg og vurdere disse i en helhetlig politisk sammenheng, jfr. politisk delegeringsreglement §4.1.

Sist endret: 26.06.2013
|
|
|
  • Politisk organisasjonskart

    Kommunestyret 2015-2019

    Konstituerende kommunestyre 21. oktober valgte ordfører og varaordfører for kommunestyreperioden 2015-2019 i tillegg til representanter og vararepresentanter til Formannskap, Driftsutvalg, Kontrollutvalg og Klagenemnd. Se oversikt over valgene her