Politisk organisasjonskart:

Politisk organisasjonskart

Kommunestyret:
Kommunestyret i Løten består av 25 representanter fra 7 forskjellige partier.
Ordfører er Bente Elin Lilleøkseth (Arbeiderpartiet) og varaordfører er Silje Hafslund (Venstre) som varaordfører.

Formannskapet:
Formannskapet har et særlig ansvar for oppgaver av betydning for kommunens utvikling, herunder organisasjonsutvikling og tjenesteutvikling, samt oppgaver av særlig politisk interesse og betydning, jfr. politisk delegasjonsreglement §3.1.

Driftsutvalget:
Driftsutvalget har et særlig politisk ansvar for forvaltning, tjenesteyting og drift.
Ansvar og myndighet i forvaltningssaker og driftssaker (enkeltsaker) ligger til driftsutvalget. Driftsutvalget har et særlig ansvar for kvalitetssikring i den kommunale tjenesteyting. Utvalget kan ta opp til behandling forslag som fremmes gjennom utvalgets representanter i etablerte samarbeidsutvalg og vurdere disse i en helhetlig politisk sammenheng, jfr. politisk delegeringsreglement §4.1.