Dette gjelder Driftsutvalget den 17. mars og Formannskapet den 20. mars (opprinnelig planlagt 18. mars.)

Ordfører skriver følgende til kommunestyret i dag, 13. mars:

Det vil bli aktuelt å behandle noe gjennom e-postbehandling og vi forbereder muligheten for fjernmøte.
Det forutsetter at kommunestyret jmf. ny kommunelov har et vedtak om at dette tillates i Løten Kommune.
Vi vil komme med mer informasjon til kommunestyret pr. e-post  i løpet av neste uke om hvordan det håndteres videre.

- Ordfører Marte Larsen Tønseth -