Her kan du se hvilke stillinger som nylig er besatt.

Vi ønsker velkommen til nye ansatte!

Oppdatert 17. februar 2023:

Virksomhetsleder/Rektor Østvang skole

Aril Normann er ansatt i stillingen som rektor på Østvang skole.
Det var fire søkere på stillingen.

Virksomhetsleder/Rektor Ådalsbruk skole

Elisabeth Holen Freitag er ansatt i stillingen som rektor på Ådalsbruk skole.
Det var tre søkere på stillingen.

Virksonhetsleder/Barnehagestyrer Ådalsbruk barnehage

Lill Kristin Nomerstad er ansatt i stillingen.
Det var 13 søkere på stillingen.

Oppdatert 13 . februar 2023:

Veileder ved NAV Løten

Trine Oppegård Østenengen er ansatt i vikariatet ved NAV Løten.
Det var 19 søkere.

Veileder arbeidsrettet oppfølging ved NAV Løten

Anna Sveberg Johnsen er ansatt i vikariatet ved NAV Løten.
Det var tolv søkere.

Miljøterapeut / fagarbeider ved Hjemmebaserte Tjenester

Carla Michaelsdatter og Lars Ellevog er ansatt i stillingen som miljøterapeut. 
Det var ti søkere.

Helsefagarbeider ved Hjemmebaserte tjenester

Eli Mikalsen Ahrgnorok er ansatt i stillingen ved Hjemmesykepleien.
Det var to søkere.

Miljøterapeut / fagarbeider ved Hjemmebaserte Tjenester

Natalja Lazdane er ansatt i stillingen som miljøterapeut.
Det var åtte søkere.

HR-rådgiver ved HR og kommunikasjon

Kari Imsgard er ansatt i stillingen.
Det var 24 søkere.

Arealplanlegger ved Teknisk forvaltning

Karina Viddal Vestrheim er ansatt som arealplanlegger.
Det var 19 søkere.

Rådgiver/ingeniør spredt avløp ved Teknisk forvaltning

Henrik Hellsaa er ansatt i stillingen ved Teknisk forvaltning.
Det var åtte søkere.

Miljøterapeut ved Hjemmebaserte Tjenester

Malin Bakken er ansatt som miljøterapeut.
Det var 13 søkere.

Oppdatert 31. januar 2023:

Avdelingsleder Løten Virke

Tone Beate Skundberg er ansatt som avdelingsleder ved Løten Virke. 
Det var totalt ni søkere.

Oppdatert 26. januar 2023:

Sykepleier ved Løten helsetun

Julie Flisen er ansatt i stillingen ved Avdeling 1.
Det var åtte søkere på stillingen.

Pedagogisk leder ved Ådalsbruk barnehage

Line Holseth er ansatt i stillingen ved Ådalsbruk barnehage.
Det var totalt 13 søkere på stillingen.

Pedagogisk leder ved Jønsrud barnehage

Anette Kørra Lekve er ansatt i vikariatet.
Det var totalt fem søkere.

Undervisningsstillinger ved Østvang skole

Hanne Skjelstad Gjestemoen og Sissel Marie Storengen er ansatt i faste stillinger.
Det var totalt 21 søkere.

Ergoterapeut ved Forebygging og Mestring

Karoline Grindahl er ansatt i stillingen som ergoterapeut.
Det var totalt 16 søkere på stillingen.

Sykepleier ved Løten helsetun

Renate Berger er ansatt i stillingen ved Avdeling 1.
Det var tre søkere på stillingen.

Daglig leder BUA

Silje Margrethe Tvihaug er ansatt i stillingen som daglig leder BUA.
Det var totalt 23 søkere på stillingen.

Helsefagarbeidere/ sykepleierstudent ved Løten helsetun.

Kristine Bakke er ansatt i stillingen ved Avdeling 3.
Det var totalt fem søkere på stillingen.

Sykepleier ved Løten helsetun

Ingeborg Wiik er ansatt i stillingen ved Avdeling 3.
Det var fire søkere på stillingen.

Virksomhetsleder Kultur og frivillighet

Kari Nilssen er ansatt som virksomhetsleder Kultur og frivillighet.
Det var totalt 19 søkere på stillingen.

Kommunalsjef Samfunnsutvikling

Kristin Ødegård Bryhn er ansatt som kommunalsjef.
Det var totalt 16 søkere på stillingen.

Pedagogisk leder ved Revhiet barnehage

Nina Ripsrud Østvold er ansatt i vikariatet ved Revhiet barnehage.
Det var totalt åtte søkere.

Helsefagarbeider ved Løten helsetun

Kari Mette Jensen er ansatt som helsefagarbeider ved Avdeling 3 på Løten helsetun.
Det var totalt 18 søkere.

Barne- og ungdomsarbeider ved Lund barnehage

Mia Anine Petersen er ansatt som barne- og ungdomsarbeider ved Lund barnehage.
Det var totalt 12 søkere på stillingen.

Økonomirådgiver

Kristin Østli er ansatt som økonomirådgiver ved Økonomi og virksomhetsstyring.
Det var totalt ni søkere på stillingen.


Oppdatert 3. november 2022:

Virksomhetsleder Barn, ungdom og familie

Lars Bergerengen er ansatt som virksomhetsleder ved Barn, ungdom og familie. Det var totalt syv søkere på stillingen.