Her kan du se hvilke stillinger som nylig er besatt.

Vi ønsker velkommen til nye ansatte!

Oppdatert 28. juni 2022:

Undervisningsstilling ved Østvang skole

Hanne Skjelstad Gjestemoen er ansatt i vikariat ved Østvang skole.
Det var 31 søkere på stillingen. 

Undervisningsstilling ved Ådalsbruk skole

Julie Karterud er ansatt i stillingen.
Det var tre søkere på stillingen.

Undervisningsstilling ved Lund skole (vikariat)

Tina Haugerud Ness er ansatt i vikariat ved Lund skole.
Det var 14 søkere på stillingen.

Undervisningsstilling ved Lund skole

Thea Elise Kleven er ansatt i stillingen.
Det var elleve søkere på stillingen. 

Svømmeinstruktør/svømmelærer

Julia Grace Nilsberg Meyer er ansatt i stillingen som svømmelærer.
Det var fire søkere på stillingen.

Midlertidig stilling ved Arkiv

Kristin Gobakken er ansatt i vikariatet.
Det var fire søkere.

Sykepleier ved Løten helsetun

Connie Jørgensen er ansatt som sykepleier ved Avdeling 3 på Løten helsetun.
Det var tre søkere på stillingen. 

Helsefagarbeider/sykepleierstudent ved Løten helsetun

Diana Dukhijeva er ansatt som helsefagarbeider ved Avdeling 3 på Løten helsetun.
Det var fem søkere til stillingen. 

Sykepleiere ved Løten helsetun

Gunnhild Røssum Busterud og Heidi Kristiane Nordhagen er ansatt som sykepleier ved Avdeling 1 på Løten helsetun.
Det var seks søkere på stillingene. 

Fagleder regnskap

Nina Lindby-Aas er ansatt som fagleder regnskap.
Det var fire søkere på stillingen.

Barne- og ungdomsarbeider ved Revhiet barnehage

Audun Hagen er ansatt som barne- og ungdomsarbeider ved Revhiet barnehage.
Det var 18 søkere på stillingen.

Oppdatert 11. mai 2022:

Rektor/virksomhetsleder ved Ådalsbruk skole/SFO

Liv Randi Pettersen er ansatt i stillingen som rektor ved Ådalsbruk skole/SFO. 
Det var ni søkere på stillingen.

Helsefagarbeider/sykepleierstudent ved Hjemmebasert omsorg

Ayan Mahad er ansatt som helsefagarbeider ved Hjemmebaserte tjenester. 
Det var ni søkere på stillingen. 

Sykepleier på avdeling 1 ved Løten helsetun

Andrea Selene Rendalen er ansatt som sykepleier i stillingen. 
Det var en søker på stillingen.