Her kan du se hvilke stillinger som nylig er besatt.

Vi ønsker velkommen til nye ansatte!

Oppdatert 3. november 2022:

Virksomhetsleder Barn, ungdom og familie

Lars Bergerengen er ansatt som virksomhetsleder ved Barn, ungdom og familie. Det var totalt syv søkere på stillingen.

Oppdatert 30. september 2022:

SFO-leder ved Østvang

Elisabeth Holen Freitag er ansatt som SFO-leder ved Østvang SFO. Det var totalt ti søkere på stillingen.

Svangerskapsvikariat ved rus- og psykisk helseteam (ROP)

Marianne Stenseth er ansatt i vikariat ved Rus og psykisk helseteam i Hjemmebaserte tjenester. Det var totalt 14 søkere på vikariatet.

Programrådgiver ved Kvalifisering

Daud Dadras er ansatt som programrådgiver ved Kvalifisering. Det var totalt 29 søkere på stillingen.

Programrådgiver ved Kvalifisering

Karianne Nilsen er ansatt i midlertidig stilling som programrådgiver ved Kvalifisering. Det var totalt 24 søkere på engasjementet.

Stillinger ved avdeling Tilrettelagte tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne

Marte Berntsen, Susanne Hogstad og Mehdi Akbari er ansatt. Det var totalt 37 søkere på stillingene.

Miljøarbeider ved Ådalsbruk skole

Erik Johan Ødegaard er ansatt i engasjementet ved Ådalsbruk skole. Det var totalt 26 søkere på stillingen.

Tolk/språkassistent ved Ådalsbruk skole

Yuliia Chepel er ansatt i engasjementet ved Ådalsbruk skole. Det var totalt fem søkere på stillingen.

Førstesekretær ved Østvang skole

Dagny Kristine Bakken er ansatt i vikariatet ved Østvang skole. Det var totalt seks søkere på vikariatet.

Barne- og ungdomsarbeider ved Lund barnehage

Mia Anine Petersen er ansatt i stillingen som barne- og ungdomsarbeider. Det var totalt tolv søkere på stillingen.

Oppdatert 17. august 2022:

Sykepleier på Avdeling 3 ved Løten helsetun

Ida Rogstad er ansatt i stillingen. Det var totalt tre søkere på stillingen. 

Helsefagarbeidere på Avdeling 3 ved Løten helsetun

Marthe Kvernvolden Ruud og Ive Carine Haugrud er ansatt i stillingene. Det var totalt 23 søkere. 

Undervisningsstilling ved Jønsrud skole (vikariat)

Vegard Osvold er ansatt i vikariatet. Det var totalt 18 søkere på stillingen. 

Avdelingsleder ved spesialpedagogisk avdeling

Wenche Norstad Finberg er ansatt i stillingen. Det var totalt seks søkere på stillingen.