Styringsgruppe:

Kommunedirektørens ledergruppe utvidet med hovedtillitsvalgte fra Fagforbundet, Utdanningsforbundet, samt hovedverneombud.

Analyser og dokumenter: