Eller bruker du noen av tjenestene våre, og tenker at dette kunne kommunen løst på en annen og smartere måte? 

Vi skal nå snu alle steiner for å jobbe smartere, og vil ikke gå glipp av noen gode tips fra deg, enten du kjenner oss godt eller bare litt. Vi lover å lese alle innspillene, og ta dem med oss videre.  

Legg gjerne igjen epost-adressen din i feltet under, så kan vi kontakte deg om vi trenger litt mer "kjøtt på beina" om det du foreslår (valgfritt). 

Slik behandles dine innspill

Alle forslag blir først drøftet i kommunedirektørens ledergruppe. Der fordeles ansvaret for å følge det opp til en av kommunalsjefene eller virksomhetslederne. Hvem som får dette ansvaret avhenger av forslagets innhold.

Hvis forslaget gjelder ett virksomhetsområde, sendes det til virksomhetsleder for behandling som en del av deres ordinære arbeid med virksomhetsgjennomgangen.
Forslag som omhandler flere områder behandles av kommunalsjefer eller andre som ledergruppa delegerer til.

På forhånd takk!

Send inn dine forslag her