Politikerne er valgt av Driftsutvalget for perioden 1.11.2019 - 31.10.2023

Politisk representant:
Turi Ann Melvold (AP)
Vara: Torill Langseth (AP)

Foreldrerepresentanter:
Leder FAU.   
Nestleder FAU Østvang.
Forelderepresentant SFO (og vara)
Foreldrerepresentant Ryli barnehage.
Foreldrerepresentant Skøienhagan barnehage og vara representant)

Elev-representanter:
Leder elevråd. Vara:
Nestleder elevråd + Vara
Elevrepresentant + vara
Elevrepresentant + vara

Ansatt-representanter
Rektor Østvang skole (Sekretær for utvalget)
SFO-leder.   
Ansattrepresentant Østvang skole + Vara
Ansattrepresentant Skøienhagan barnehage.
Ansattrepresentant Ryli barnehage.