Politikerne er valgt av Driftsutvalget for perioden 1.11.2019-31.10.2023

Politiske representanter:
Helle Jordbræk (FrP)
Vara: Lillian Rygg (SP)

Representanter fra BUK (2020-2021):
Anneli Velle Opsahl
Vebjørn Aaseth

Andre medlemmer:
FAU-leder ved Ådalsbruk skole
Representant for sped- og småbarnsforeldre.
Representant fra Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse

Ansatterepresentanter:
Gunn Toril Larsen, virksomhetsleder, gunn.toril.larsen@loten.kommune.no 

Sigrid Sjølie, repr. helse- og familietjenesten
Ann-Kristin Nordli, barneverntjenesten