Politikerne er valgt av Driftsutvalget for perioden 1.11.2019-31.10.2023

Politiske representanter:
May-Elin Imset (SP), leder, (Permisjon)
Vara: Helge Storsveen (SP)
Turi Ann Melvold (Ap)

Representanter fra Løten ungdomsråd:
Sondre Jakobsen
Sofie Hagen Evensen 

Musikkrådet:
Henning Søbakken

Idrettsrådet:
Sidsel Trætteberg

Ildsjel:
Åse Krogsrud

Ansattrepresentanter:
Mona Myrvang Nygaard

Sekretær:
Hanne Mette Walhovd Paulsen

Virksomhetsleder kultur