Slik behandles forslaget ditt:

  • Alle forslag blir først drøftet i kommunedirektørens ledergruppe. Der fordeles ansvaret for å følge det opp til en av kommunalsjefene eller virksomhetslederne. 
  • Hvem som får dette ansvaret avhenger av forslagets innhold. Hvis forslaget gjelder ett virksomhetsområde, sendes det til virksomhetsleder for behandling som en del av deres ordinære arbeid med virksomhetsgjennomgangen.
  • Forslag som omhandler flere områder behandles av kommunalsjefer eller andre som ledergruppa delegerer til.

Igjen, takk for at du kom med innspill. Skulle du komme på flere så er det bare å sende inn.


Mvh
Kommunedirektør Frank Hauge