I forbindelse med virksomhetsgjennomgangen inviteres alle ansatte til å dele gode ideer om hvordan vi kan løse oppgaver på en bedre, smartere eller rimeligere måte., og vi har fått inn mange gode forslag!

Dette gjelder forslag til endringer både i egen virksomhet eller andre steder iVigdis Kjendlie kommunen.

-Og ansatte er flinke til å bidra med ideer og tips, forteller Vigdis Kjendlie.

-Så langt har det kommet 20 forslag i forslagskassen!


Hvilke typer forslag?

Forslagene har hatt veldig ulikt innhold, men kan grovt deles i følgende grupper:

Hvilke type forslag:

  • Digitalisering og smartere måter å bruke verktøy på
  • Endring av oppgavefordeling og metoder for samhandling innad i kommunen
  • Nye metoder for samhandling med innbyggerne
  • Endret organisering


Her ser du noen av de konkrete eksemplene:

  • Forslag om å bruke fagsystemet Gerica til fakturering av flere tjenester som trygghetsalarm, husleie og praktisk bistand
  • Å bruke lokaler til andre og nye formål
  • Å samordne vikar-innleie bedre og å etablere en Frisklivsentral i Løten.  


Har du noen tips?

Send ditt innspill her