Heltidskultur innebærer 100 % stillinger, og virksomhetsleder Kristin og hennes avdelingsledere er fortsatt i arbeidsfasen for å få alt på plass, sammen med representanter fra de ansatte. For medarbeidere som ikke kan jobbe 100 % stilling på grunn av helsemessige begrensninger vil deres stilling regnes som «heltid» for den enkelte.

Nye arbeidsplaner

Kristin forteller at målet er at flest mulig av arbeidsoppgavene gjennom døgnet skal bakes inn i arbeidsplanen. Dette gjelder også personalmøter; 
- Det er et stort ønske om å bake disse inn i den planlagte arbeidstida, slik at det blir lettere for ansatte å delta. Det er også en fordel at flest mulig kan delta på personalmøter, for å sikre god informasjonsflyt og deltar i dialogen om tjenestene våre.  

I tillegg skal grunnbemanningen økes slik at den er tilpasset aktivitetsnivået ved Løten Helsetun, og den fungerer også ved sykdom. 
-Hvis grunnbemanningen er god, trenger man ikke alltid leie inn vikarer om noen blir syke, forklarer Kristin videre. I tillegg vurderer vi også om det skal være lik grunnbemanning gjennom hele uka. 

De nye arbeidsplanene skal gjelde fra årsskiftet, og vi jobber nå med å konkretisere disse. Forslag til turnus/arbeidsplan skal være klart før sommeren. 
Arbeidet med heltidskultur har pågått over en tid, og det er også et modningsarbeid. Vi har hatt mye dialog med ansatte, både gjennom kartlegging av oppgaver, og i allmøter. Mange ansatte etterspør De ansatte har forventninger om at heltidskultur vil gjøre 

-Alle ansatte vet at det har blitt jobbet med en stund, og er spente på hvordan de nye planene vil se ut. 

Stine Knashaug, sykepleier på post 2 og Aleksander Arntsen helsefagarbeider på post 1 og 2 er plasstillitsvalgte og deltar sammen med hovedtillitsvalgt Beate Smestad Andersen i arbeidet med å finne gode løsninger. 

Pasientenes behov er styrende

Hvilke behov pasientene har for tjenester er styrende for arbeidsplan og bemanning. Derfor må  bemanningen stemme overens med hvilke behov pasientene har til enhver tid; om det er pasienter som skrives ut av sykehus og kommer til oss en fredag ettermiddag, eller om det er en kveld på en hverdag, eller dagtid en helligdag. Ansatte med riktig kompetanse og ikke minst en god grunnbemanning vil skape en trygger hverdag som pasient, men samtidig også for ansatte. Med økt grunnbemanning vil tjenestene våre bli mindre sårbare, pasientene vil oppleve med kontinuitet og de ansatte vil føle på mindre sårbarhet i tjenesten. –Vi håper det også vil bidra til å redusere sykefraværet, forteller Kristin. 

I tillegg til å jobbe med heltidskultur vil hun ha fokus på økt nærvær. Nærværsarbeid betyr for eksempel at folk får mulighet til å utvikle seg, holde seg oppdatert, få faglig påfyll etc. Det sosiale er også viktig i dette. Ansatte vil også få mer kontinuitet sammen, og det vil bidra til å skape trygghet i arbeidet. 
-Innføring av heltidskultur vil gi gode effekter på både pasienter, pårørende og ansatte. Mer kontinuitet, bedre grunnbemanning og mindre avbrudd vil skape bedre forhold og forutsigbarhet for alle, avslutter Kristin Lindberget.