Målet er å finne riktig kvalitet og kvantitet på tjenestene, med utgangspunkt i kommunens kjerneoppgaver:

-Leverer vi bærekraftige tjenester, eller er det andre og bedre måter å gjøre det på? For å kunne gi gode svar på dette må vi først kartlegge kjerneoppgavene – og ikke minst hvem vi samhandler med og yter tjenester til. 

I dette bildet finner vi interessentene våre, og derfor jobber virksomhetene nå med interessentanalyser. 

Interessentanalyse er en prosess for å vurdere konsekvensene av en beslutning for ulike parter, interessentene.

Et eksempel for å forklare:

Interessenter er de vi samarbeider med for å levere tjenesten, men det er også de som mottar tjenesten. En interessent er jo kommunen, som har interesse i at du og jeg som ansatte leverer tjenestene. Men interessenten er også innbyggeren som har en interesse i at vi leverer tjenesten til dem. La oss ta for eksempel en byggdrifter eller vaktmester på en skole. Kommunen har en interesse i at byggdrifteren forvalter bygningene på en god måte. De ansatte ved skolen har en interesse i at bygget fungerer slik at dører, luft, lys og rommene er i god stand. De ansatte her er både pedagogisk personale og renholdere, for  nevne noen. Og sist men ikke minst elevene; de er jo interessert i at det ikke er for kaldt i klasserommet, at dørene går an å åpne så de kommer seg inn, at det er brøytet foran inngangsdøra, og mye mer.  

Bærekraftige tjenester

Når eiendomssjefen skal vurdere om hans folk leverer riktige tjenester, med riktig kvalitet og i riktig mengde, har han altså mange interessenter han må ta hensyn til. I tillegg har han økonomiske rammer for de oppgaver som skal løses. Hvordan god samhandling skal skje og hvilke behov de forskjellige interessenter har, blir en del av det videre arbeidet med tjenesteutviklingen i virksomhetsgjennomgangen. Lederne må også vurdere om flere tjenester er mulige å utvikle sammen med mottakerne, frivillige eller andre gjennom det vi kaller samskaping. Målet er bærekraftige tjenester mot 2030.