Vi må endre virkemidlene

Formålet med kvalifiseringsarbeidet skal være å styrke innbyggerens muligheter for overgang til arbeid, utdanning eller å bli selvforsørget på annen måte enn ved økonomisk stønad. Vi ser at vi må endre virkemidler og måten vi jobber på for å lykkes enda bedre enn vi gjør i dag. 

Vi ønsker å finne og ta i bruk tiltak som kan bidra til at mennesker som i dag står utenfor kan kvalifisere seg for arbeidslivet, bidra med sine ressurser og oppleve mestring.  

Mange gode innspill

Den 24. februar ble det arrangert innspillsamling på Kilde med representanter fra innbyggere, ansatte fra flere avBilde fra innspillskonferansen kommunens tjenester, ledere, politikere, næringsliv og frivillige. Deltakerne ble invitert til å skape ideer, mål og ønsker for kvalifiseringsarbeidet inn i framtida.  

Innledningsvis ble det delt innsikt om nåsituasjonen. For å inspirere hadde vi invitert to representanter fra næringslivet som fortalte hvordan de jobber med inkludering i sine virksomheter. Ikea er et kjempestort konsern, med en klar plan for integrering og inkludering. Det var veldig inspirerende å høre om deres arbeid. Gerd på Løten Nærstasjon delte sine erfaringer fra en liten bedrift, og hennes historie ga også rom for ettertanke.

Det var også invitert personer som selv har vært utenfor arbeidslivet til å fortelle oss om sine erfaringer. Hva er viktige faktorer for å lykkes? Hvilke utfordringer har de møtt? Historiene som ble delt var gripende og inspirerende, og deltakerne ga konkrete råd om hva de mener må til for å lykkes med kvalifiseringsarbeidet. 

Etter gruppearbeid mottok kommunalsjef Arne Jørstad over 70 innspill som vil bli sortert og tatt med i det videre arbeidet. 

Se bilder fra samlingen her: