I dag er arbeidsflyten en blanding av digitalt og papir. Saksbehandlere må skrive ut vedtak når man behandler søknad om for eksempel korttidsopphold eller hjemmehjelp. Dokumentet har vært fysisk signert av leder før papirkopi av vedtaket arkiveres. Deretter har vedtaket blitt sendt som ordinær post til søkeren. Nå har vi altså en tungvint samhandling mellom det digitale og analoge (papir). 

Starter etter sommeren

Like over sommeren tas nye funksjoner i bruk, og i løpet av høsten skal vi være oppe og gå med digital post ut til søkerne, fortsetter Ødegaard. 
-Dette er noe vi har ønsket oss lenge, og er veldig glad for at det kommer på plass. Det vil forenkle arbeidsflyten for de som legger til rette for gode tjenester for brukerne våre, det blir mer effektivt. Søkeren vil også få raskere svar, i en trygg digital løsning, men med mulighet for papirpost for de som ikke er digitale brukere. Vi er veldig glad for at det er satt av midler og at dette er prioritert nå, avslutter Ødegaard.

Enklere arbeidsflyt

I Tildelingsteamet ser de også fram til en enklere arbeidshverdag:
-Våre ansatte ser fram til nye muligheter, og har lyst til å være med og utvikle og få arbeidsflyten mer effektiv, forteller Ida Borg. Hun er avdelingsleder for Forebygging og Mestring og har også ansvar for Tildelingsteamet som håndterer det meste av søknadene innen helse og omsorg.  
-I dag må vi bruke mye tid på å kombinere papir og digitale operasjoner når vi skal behandle en søknad. Det er både en tidkrevende og en lite sikker måte å gjøre det på. Jeg er glad for at de ansatte også gleder seg til å være med på denne endringen, og kan bruke mer av tiden sin på å skape gode løsninger for brukerne våre, avslutter Ida.

Dette er Gerica

  • Saksbehandlingssystem for søknader innen helse og omsorgssektoren: Saksbehandlingen dokumenteres og vedtak skrives i Gerica. Det er i denne delen det nå skal tas i bruk nye digitale funksjoner.
  • Elektronisk Pasient Journal (EPJ)-system: Gerica er mest benyttede systemet i kommunesektoren i Norge, og består av mange moduler. En modul i EPJ-systemet gjør at det sendes elektroniske meldinger til og fra blant annet sykehus og fastleger. I tillegg til datamaskiner, så finnes pasientjournaldelen på LMP, som er mobiler som blant annet hjemmesykepleien benytter. 


Avdelinger som bruker Gerica:

  • Hjemmebaserte tjenester
  • Løten Helsetun
  • Barn, unge og familie
  • Løten Virke