I Løten kommune er rutinen slik at når det er en ledig stilling skal det enkelte virksomhetsområde i samråd med arbeidstakerorganisasjonene foreta følgende vurdering:Illustrasjonsbilde (Adobe Stock)

  • Skal arbeidsoppgavene i stillingen videreføres? 
  • Hvilken kompetanse kreves for å løse oppgavene? 
  • Kan oppgavene fordeles på andre arbeidstakere? 
  • Er det forventet endring i organisasjonen? 
  • Finnes det arbeidstakere som har behov for omplassering eller har fortrinnsrett etter lov- og avtaleverk? 

I tilknytning til virksomhetsgjennomgangen i 2022 er det drøftet en midlertidig endring i denne rutinen; En sentral stillingsvurdering skal sikre et helhetlig perspektiv og at ansatte som har rettigheter blir ivaretatt.  


Dette skjer ved ledighet i en stilling

Fra 10. mars 2022 må ledere med tilsettingsmyndighet sende en begrunnet vurdering til personalavdelingen om hvorfor en stilling skal videreføres. Alle stillingsvurderinger blir gjennomgått av en sentral gruppe bestående av Personalsjef, rådgivere Personal og representant(er) fra arbeidstakerorganisasjonene. Kommunalsjef/stabssjef eller kommunedirektør deltar når det er aktuelt ut fra stillingens art. Den sentrale gruppen skal ha oversikt over alle ansatte med behov for omplassering/ny stilling/annet passende arbeid ut fra ulike rettigheter i lov- og avtaleverk. Leder får skriftlig tilbakemelding innen en uke etter at ledig stilling er innmeldt. Gruppen beslutter om stillingen skal utlyses internt eller eksternt. Besluttes en stilling videreført, skjer tilsettingsprosessen på vanlig måte styrt og gjennomført i aktuell virksomhet. Ordningen evalueres ved utgangen av 2022. 

  • Se rutinen i EQS, nr: 10278

Illustrasjonsbilde