Slik fordeler Løten kommune ressursene sine

Som en del av virksomhetsgjennomgangen i Løten kommune er det analysert hvor mye penger kommunen bruker på ulike tjenester i forhold til sammenlignbare kommuner. Her er noen av funnene fra rapporten.

Publisert: