Vinter på Budor!

Velkommen til Løten
Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen! 

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Priser og betaling

Betalingssatser/ priser for kommunale tjenester i Løten kommune vedtas hvert år av kommunestyret i gebyrregulativet. Prisene gjelder fra 1.januar til 31. desember hvert år. 


Nytt gebyrregulativ for 2017

Gebyrregulativet for 2017 finner du her. (Gjeldende fra 1. januar t.o.m. 31. desember)
Dette ble vedtatt av Kommunestyret 16.12.2016.

 

Faktureringsadresse:
Løten kommune
Postboks 113
2341 LØTEN

Besøksadresse:
Tingberg, Kildevegen 1
2340 LØTEN

Konto:
Bankkonto: 1865 07 00240
OCR-innbetalinger (med KID-nr) 1822 33 46649
Bankkonto skatt: 6345 06 04153

Utsendelse:
Fakturaer m/betalingsblanketter sendes vanligvis ut 3 uker før betalingsfrist

Forfallsdato:
Forfallsdato for kommunale årsavgifter: 30. mars, 30. juni og 30. oktober
Forfallsdato for barnehage og SFO (fritak for juli måned): 20. hver måned

Renter ved for sen betaling
Forsinkelsesrente kommunale krav (følger styringsrenten fra NB og skal ligge minimum 8,0% over denne): 
Pr. 01.01.17: 8,5%.

Rettsgebyr (R) pr. 01.01.2017: kr. 1 049.
Gebyr for utleggsbegjæring = 2,1 R
Begjæring om tvangssalg = 11 R
Ved ikke innfridd betaling for opphold i barnehage og/ eller SFO med 2 måneder, kan alle plasser sies opp fra
kommunens side med umiddelbar virkning.

 • De generelle betalingssatsene økes med gjennomsnittlig 2,6 %
 • De generelle betalingssatsene avrundes oppover til nærmeste 10 kr
 • Oppholdsbetaling i barnehagene følger maksimalsatsene
 • Det er selvkostberegning på vann, avløp, renovasjon, feiing og septik.
 • Alle priser er i norske kroner (NOK)
 • Rådmannen gis fullmakt til å justere prisingen når resultatet vil virke urimelig.
 • Det tas ikke betaling for for kopier og elektronisk oversendelse som faller under kommunens opplysningsplikt knyttet til lovverket.
 • Nye satser for forsinkelsesrente samt gebyrer avhengig av rettsgebyret legges inn når det foreligger.
 • Kommunen beregner avgiftene etter størrelse på leiligheten etter selvkostprinsippene for disse tjenestene. Avgiftene fordeles på årets 12 måneder og legges til den indeksregulerte husleien.
 • Det tas ikke betaling for kopier og elektronisk oversendelse som faller under kommunens opplysningsplikt knyttet til
 • Kommunen innkrever de gebyr som hjemles innenfor tvistemålsloven, skatteloven og tvangsfullbyrdelseslovens bestemmelser på dette området.

Se også:
Inngå Avtalegiro og eFaktura-avtale med Løten kommune

Sist endret: 02.01.2017
|
|
|