Betalingssatser/ priser for kommunale tjenester i Løten kommune vedtas hvert år av kommunestyret i gebyrregulativet. Prisene gjelder fra 1.januar til 31. desember hvert år. Priser A-Å ser du nederst på siden.

Gebyrregulativ for 2020

Faktura for kommunale avgifter

Fakturaer sendes vanligvis ut 3 uker før betalingsfrist, og det er disse forfallsdatoene:

  • Kommunale årsavgifter: 30. mars, 30. juni og 30. oktober
  • Barnehage og SFO (fritak for juli måned): 20. hver måned
  • Tømming av tank (for husstander med privat avløp) kommer på egen faktura:
    30. april, 30. juli og 30. november.

Faktureringsadresse:

Løten kommune
Postboks 113, 2341 LØTEN
Bankkonto: 1865 07 00240
OCR-innbetalinger (med KID-nr) 1822 33 46649
Bankkonto skatt: 6345 06 04153
Vi benytter elektronisk faktura

Se også: