Betalingssatser justeres av Kommunestyret ved budsjettbehandlingen i desember hvert år. Satsene gjelder fra 1. januar til og med 31. desmeber inneværende år.

Nytt gebyrregulativ for 2017

Gebyrregulativet for 2017 finner du her.  (vedtatt av Kommunestyret 16.12.2016.)