Betalingssatser/ priser for kommunale tjenester i Løten kommune vedtas hvert år av kommunestyret i gebyrregulativet. Prisene gjelder fra 1.januar til 31. desember hvert år. Priser A-Å ser du nederst på siden.

Gebyrregulativ (prisliste) for 2022

Kommunale eiendomsavgifter er fordelt på årets 12 måneder, og har betalingsfrist den 30. i måneden. Se mer her

Barnehage- og SFO-regning fortsetter som før med månedlig faktura, men for halv måned i juli og halv måned i august.

Faktureringsadresse:

Løten kommune
Postboks 113, 2341 LØTEN
Bankkonto: 1865 07 00240
OCR-innbetalinger (med KID-nr) 1822 33 46649
Bankkonto skatt: 6345 06 04153
Vi benytter elektronisk faktura

Se også: