Betalingssatser/ priser for kommunale tjenester i Løten kommune vedtas hvert år av kommunestyret i gebyrregulativet. Prisene gjelder fra 1.januar til 31. desember hvert år. 

Priser A-Å ser du nederst på siden.

Gebyrregulativ for 2019

Last ned gebyrregulativet for 2019 her


Faktura for kommunale avgifter

Fakturaer sendes vanligvis ut 3 uker før betalingsfrist, og det er disse forfallsdatoene i 2019:

 • Kommunale årsavgifter: 30. mars, 30. juni og 30. oktober
 • Barnehage og SFO (fritak for juli måned): 20. hver måned

Kommunestyret vedtok 14. desember gebyrer for 2019. De generelle betalingssatsene økes med gjennomsnittlig 2,8%.

Min side

Se dine fakturaer på Min side (innlogging via ID-porten)


Kommunestyrets vedtak på eiendomsskatt:

"7. Med hjemmel i eiendomsskattelovens §§ 2-4, jfr., Løten kommunes vedtekter fastsatt i K-sak 6/13, kreves det eiendomsskatt som følger for skatteåret 2019:
a) Eiendomsskatten gjelder for hele kommunen.
b) Skattesatsen settes til 4,75 promille også for produksjonsutstyr og installasjoner/telenett. Skattegrunnlaget for produksjonsutstyr og installasjoner/telenett reduseres i tråd med fastsatt overgangsregel med én syvendedel i 2019. Dette dekkes inn ved redusert mindreforbruk.
c) Bunnfradraget settes til 200 000 kroner for bolig- og fritidseiendommer.
d) Eiendommer som omfattes av eiendomsskattelovens § 7a ifølge eget vedtak i formannskapet fritas helt for eiendomsskatt.
e) Bygninger som omfattes av eiendomsskattelovens § 7b ifølge eget vedtak i formannskapet fritas helt eller delvis for eiendomsskatt."

>> Se flere dokumenter fra kommunestyrets behandling her

  Se også:

  >> Se dine fakturaer på MinSide

  >> Inngå Avtalegiro og eFaktura-avtale med Løten kommune

  >> Skatteoppkrever i Løten

  Faktureringsadresse:

  Løten kommune
  Postboks 113
  2341 LØTEN
  Bankkonto: 1865 07 00240
  OCR-innbetalinger (med KID-nr) 1822 33 46649
  Bankkonto skatt: 6345 06 04153

  >> Vi benytter elektronisk faktura  

  Gebyrregulativ for 2018

  >> Se gebyrregulativet for 2018 her.