Trygdeboliger, bofellesskap, utleieboliger, serviceleiligheter og PU-boliger

2022

Grindervn. 31

5 635

Grindervn. 31 B

5 635

Grindervegen 33

5 635

Grindervegen 35

3 450

Grindervn. 35D2

6 440

Grindervegen 35 A4 og B4

4 715

Grindervegen 37

6 325

Stasjonsvegen 3

6 930

Stasjonsvegen 25

7 695

Meierivegen 12

7 410

Slåttvegen 10A, 17A, 19A

6 900

Slåttvegen 10B, 17B, 19B

5 750

Hamninga 3, 5

7 475

Emil Løvliens veg 2

7 035

Alv Kjøs veg 8

6 325

Kjelsmedvegen 12

7 350

Sykehusegen 2 PU bolig

8 050

Sykehusegen 12 PU bolig

7 750