Fra 1. januar har vi nye gebyrer og priser på mange av våre tjenester. Disse ble vedtatt av Kommunestyret den 14. desember og gjelder for hele 2019. De generelle betalingssatsene økes med gjennomsnittlig 2,8%. 

Gebyrregulativ for 2019

>> Gebyrregulativet for 2019 finner du her
 

Komunestyrets vedtak på eiendomsskatt:

"7. Med hjemmel i eiendomsskattelovens §§ 2-4, jfr., Løten kommunes vedtekter fastsatt i K-sak 6/13, kreves det eiendomsskatt som følger for skatteåret 2019:
a) Eiendomsskatten gjelder for hele kommunen.
b) Skattesatsen settes til 4,75 promille også for produksjonsutstyr og installasjoner/telenett. Skattegrunnlaget for produksjonsutstyr og installasjoner/telenett reduseres i tråd med fastsatt overgangsregel med én syvendedel i 2019. Dette dekkes inn ved redusert mindreforbruk.
c) Bunnfradraget settes til 200 000 kroner for bolig- og fritidseiendommer.
d) Eiendommer som omfattes av eiendomsskattelovens § 7a ifølge eget vedtak i formannskapet fritas helt for eiendomsskatt.
e) Bygninger som omfattes av eiendomsskattelovens § 7b ifølge eget vedtak i formannskapet fritas helt eller delvis for eiendomsskatt."

Se kommunestyrets behandling her


Faktura for kommunale avgifter

Fakturaer m/betalingsblanketter sendes vanligvis ut 3 uker før betalingsfrist.

Forfallsdatoer i 2019:

  • Kommunale årsavgifter: 30. mars, 30. juni og 30. oktober
  • Barnehage og SFO (fritak for juli måned): 20. hver måned


Se også:

Se dine fakturaer på MinSide

Priser og betaling A - Å

Inngå Avtalegiro og eFaktura-avtale med Løten kommune