Løten kommune har til sammen tre terminer for kommunale avgifter: 30. mars, 30. juni og 30. oktober. 

Se mer om priser og betaling her 

Min side

Du kan også se alle dine fakturaer fra Løten kommune og informasjon om eiendommen din; eiendomsskatt, vannforbruk og datoer for feiing når du logger inn på Min side


Eiendomsskatt

Årets første faktura vil også gjelde som skatteseddel for eiendomsskatt, og du kan se grunnlaget på din faktura. 
Promillesatsen for 2019 er 4,75. Bunnfradraget er på 200 000 per boenhet og gjelder for bolig og fritidsbolig. 
Eiendomsskattelister legges til offentlig ettersyn hvert år, og  brev er sendt ut til de som har endringer.
Du må gi beskjed innen 12. april om du mener denne er feil. Du finner også informasjon om eiendomsskatten din på

Min side

Se mer om eiendomsskatt her

Se gebyrer/takster for tekniske formål (vann, renovasjon og eiendomsskatt her)


Vann/kloakk 

For vann og kloakk betaler du et stipulert beløp hver termin, som er beregnet ut fra fjorårets avleste forbruk. Mellom Illustrasjonsbilde kommunale tjenester (Foto: Ricardofoto)20 og 50 kubikk vann per person i huset, er et helt normalt årsforbruk. 

På årets første regning er det i tillegg en avregning for bruk av vann/kloakk ut fra faktisk forbruk i fjor - det du leste av på vannmåleren ved nyttår. Det betyr at denne første fakturaen kan se annerledes ut enn resterende fakturaer i 2019.
Det er egne gebyrer for de som har privat avløpsløsning (septik m/u/wc, tett tank og minirenseanlegg). 

Her finner du betalingssatsene for vann, kloakk og renovasjon 2019


Renovasjon 

Prisene på renovasjon avhenger av størrelsen på dunkene. Jo større dunk, desto høyere pris. Dersom du mener at dunken er for liten eller for stor, må du kontakte Sirkula for å endre størrelsen.
Se mer på Sirkula.no eller send en epost til post@sirkula.no

 

Feiing og tilsyn 

Når det gjelder feiing og tilsyn, gjør vi oppmerksom på at det betales også de årene feieren ikke kommer – beløpet er fordelt over flere år. I år brukes også et nytt begrep for tilsyn: «Tilsynsgebyr bolig/fritidsbolig». I år er det innført egne gebyrer for feiing/tilsyn på fritidsbolig/eiendom. 

Min side finner du også siste dato for feiing og tilsyn, og hvilket år dette skjer neste gang. 
Her finner du betalingssatsene for feieavgift m.m.

Har du spørsmål om feiing?
Kontakt Hedmarken Brannvesen eller send en epost til postmottak@hedmarken-brannvesen.no


Betaling

Har du spørsmål om betaling av regningen?
Send en epost til regnskapsavdelingen på  ki@loten.kommune.no

 

Samlet oversikt over kommunale gebyrer/ priser finner du på Priser og betaling

Last ned gebyrer for 2020 her