Gebyrene gjelder for kalenderåret 1. januar til og med 31. desember

Les mer om viltforvaltning i Løten kommune her

Se også:
Priser og betaling
Priser A - Å

Viltforvaltning gebyrer

8. Viltforvaltning:

20162017

Gebyr ved søknad om oppdrett av vilt i fangenskap med videre.

Behandling av søknad vedrørende hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt i innhegnet område eller jakt på oppdrettet og utsatt vilt.

10220,0010480,00

Fellingsavgift - hjortevilt

Elgkalv

300,00316,00

Voksen elg

510,00537,00

Hjortekalv

236,00249,00

Voksen hjort

390,00411,00
Ekstraavgift ved manglende levering av jakt-statistikk195,00205,00