Det er kommunal septikrenovasjon i Løten kommune. På disse sidene finner du informasjon om lokale forskrifter, retningslinjer, tømming av avløpsanlegg og utslippstillatelse.

Som abonnent på tømming av slamavskillere og tette tanker får du:

  • Slamavskiller tømt og slammet behandlet på en miljøriktig måte.

  • Tømt slamavskiller (septiktank) med klosett tilknyttet 1 gang per år.

  • Tømt slamavskiller (septiktank) uten klosett tilknyttet 1 gang annet hvert år.

  • Tømt tett oppsamlingstank for klosettavløp ved behov, minimum 1. gang pr. år, ved direkte henvendelse til Arnkværn Miljø og Renovasjon AS.

  • Tilsyn av ditt private avløpsanlegg

Du må selv sørge for at adkomst og kumlokk er tilgjengelig ved tømming og tilsyn.

Tømming av tank kommer som egne fakturaer med disse forfallsdatoene: 
30. april
30. juli
30. november

Renovatør for septiktømming i Løten er Arnkværn miljø og renovasjon AS. For bestilling eller spørsmål om tømming ta kontakt direkte med renovatør på:

Telefon: 62 35 50 00
Epost: post@arnkvaern.no
Hjemmeside: www.arnkvaern.no 

For andre spørsmål eller spørsmål om faktura ta kontakt med Løten kommune.

→ Søke om fritak for septikrenovasjon