Krisesenteret Hamar

Krise/ rådgivningstlf. for menn:
Tlf: 22 41 90 16

Tlf:
62 52 75 10

Psykososial ressursgruppe
(Yter krisehjelp og koordinerer innsats)

Helgeberedskap fredag kl.16.00-mandag kl. 08.00.
Ellers i uken alle dager/ 24t.

Tlf:
95 24 11 55

Incestsenter

Stiftelsen støttesenter mot incest, Hamar

Tlf:
62 53 34 01

Barnevernvakt


Fagertun, Norsk Folkehjelps hybelhus i Brummunddal

Tlf.
62 35 70 00
907 35 215


Mental Helse


Hjelpetelefon; gratis å ringe hele døgnet

Tlf.
116 123


Prestene i Løten
Kirkens SOS: 815 33 300


Sogneprest
Kappelan

Tlf.
99 72 31 49
99 72 31 48