Vinter på Budor!

Velkommen til Løten
Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen! 

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

RoP-team (rus og psykiatri)

ROP- team - et tverrfaglig team innen rus og psykiatri.

De ansatte har derfor ulik kompetanse med helse- og sosialfaglig bakgrunn.
Teamet er lokalisert på Løten Helsetun i Sykehusvegen 10. Vi har ingen egen ekspedisjon, så besøk bør avtales på forhånd.
Postadresse: Postboks 113, 2341 Løten/ post@loten.kommune.no

ROP-teamet har tilhold på Løten helsetun. Henvend deg i resepsjonenKontakte oss på hverdager:

Arbeidstid: Mandag til fredag kl 8.00 - 15.30
Telefonhenvendelser via sentralbordet på Helsetunet tlf. 62 56 41 01/ 62 56 41 02
Trude Haugseth Øien (teamleder) 
tlf. 415 58 006, trude.haugseth.oien@loten.kommune.no

Andre ansatte i ROP-teamet

Kontakt etter kl. 15.30 på hverdager, og i helger ved akutte kriser:

 • Kriseteamet ved DPS Hamar – Tlf.: 62 58 18 88
  (Mand.-torsd. 07.30-21.30, fredag 07.30-19.00)
 • Kontaktnummer til kommunen ved kriser: tlf. 904 74 982 (hele døgnet)
 • Legevakt – Tlf.: 116 117 / 62 53 19 00 (døgnåpent)
 • Interkommunalt kriseteam (ulykker og alvorlige kriser)
  Tlf: 952 41 155 (fredag kl. 16.00 – mandag kl. 8.00 + helligdager)

Tjenestens innhold:

 • Individuell samtalebehandling i en avgrenset periode etter vedtak
 • Utarbeide og oppfølging av individuell plan (IP)
 • Veiledning- og rådgivingstjeneste til brukere og samarbeidende instanser
 • Delta i samarbeid mellom bruker og offentlige etater
 • KiD (Kurs i Depresjonsmestring)
 • Henvise til rusbehandling og innsøking til LAR (Legemiddelassistert rehabilitering)

Se også: 
søknadsskjema psykiske helsetjenester
Krisehjelp

Kvennhaugen dagsenter:

Kvennhaugen dagsenter

Adresse: Grinderengsletta 10, Løten

 • Dagsenteret er åpent tirsdag kl. 9.00 – 14.00.
  Her er det mulighet for å kjøpe seg et lett måltid midt på dagen.
 • Forskjellige typer aktiviteter.


Brukerstyrt dag

Brukerstyrt dag vil ikke lenger være på Sentralen torsdager fra 10.00-14.00. 
Ny informasjon vil legges her senere. 
Kontaktperson: Jan Olav Øverby, tlf. 950 39 698

 • Brukere er ansvarlige for denne dagen på Sentralen. Her kan du komme å ta en kaffekopp over en god samtale. Det er tilrettelagt for ulike aktiviteter på huset. Det er også mulighet for å kjøpe en en enkel lunsj.


Fysisk aktivitet

 • Gratis trening på Family Sport Club i Løten sentrum hver mandag og torsdag, kl. 12.00 – 14.00.
 • Styrketrening i gruppe kl 12.00 – 12.30
 • Du får ditt eget treningsprogram og individuell oppfølging.
 • NB! Dette er et tilbud til brukere med vedtak på andre tjenester fra ROP-teamet.

Family sportsclub holder til i Løten sentrum

Samarbeid

ROP-teamet samarbeider med alle nødvendige instanser/etater for at brukerne skal få den beste behandlingen. Naturlige samarbeidspartnere er for eksempel andre kommunale tjenester, NAV, fastleger, sykehus, hjemmetjenesten, LAR og ulike institusjoner.


Kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det en undervisningsbasert modell som lærer hvordan man kan forebygge og behandle egne lidelser. Flere av de ansatte er utdannet innen kognitiv terapi, og dette er den mest anvendte behandlingsformen i ROP-teamet.


KiD (Kurs i Depresjonsmestring)

 • KiD bygger på kognitiv sosial læringsteori, og er et psykoedukativt (læringsorientert) tiltak
 • Kursdeltakerne undervises i å bli oppmerksomme på tankene sine, og se sammenhengen mellom tanker og følelser. Deltakerne lærer å vurdere og å endre sine negative tolkninger av det som skjer, samt å kjenne igjen og forandre negative mønstre på tanker og handlinger.
 • Målet med kurset er bl.a.; å gjøre graden av depresjon mindre, å korte ned varigheten av depresjon og å forebygge nye perioder med depresjon.
 • Målgruppen for kurset er mennesker som sliter med mild til moderat depresjon


Brukermedvirkning

Dersom behandlingen skal bli vellykket, må brukeren delta i hele behandlingsforløpet.
”Brukermedvirkning er en demokratisk rettighet som innebærer at enkeltpersoner medvirker i beslutningsprosesser som angår egen livssituasjon” (www.regjeringen.no)

Illustrasjonsbilde
                          

Sist endret: 07.12.2016
|
|
|