Vi bruker et felles skjema for alle tjenestene innen helse- og omsorgstjenestene.

Søknaden til Tildelingsteamet, som behandler søknaden. 

Adresse: Tildelingsteamet, Hjemmebaserte tjenester, Sykehusvegen 10, 2340 Løten. 
Eller send søknaden i vår sikre digitale løsning her


Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester: 


Søknadsskjema koordinerte tjenester/individuell plan:

 

Søknadsskjema kommunal bolig: