Søknadsskjema for helse, pleie og omsorgstjenester.

Vi bruker et felles skjema for alle tjenestene innen pleie- og omsorgstjenestene. Dette skal fylles ut og sendes per post til Løten helsetun.

Bruk av skjemaet

Skjema kan fylles ut direkte på skjerm, men ikke alle nettlesere støtter dette. Vi anbefaler derfor å bruke nettleseren Chrome. Bruker du en annen nettleser, last ned (lagre) skjemaet først, og deretter åpne det for å fylle ut på skjerm.


Send skjema

Skjemaet skrives ut og sendes per post til:

Løten Helsetun, Sykehusveien 10, 2340 LØTEN.

>> Søknadsskjema - helse pleie og omsorgstjenester


Søknadsskjemaet gjelder følgende tjenester:

(Linken går til mer informasjon om tjenesten)