Velkommen til Løten


Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Pleie - og omsorgstjenester -søknadsskjema

Vi bruker et felles skjema for alle tjenestene innen pleie- og omsorgstjenestene. Dette skal fylles ut og sendes per post til oss.

Bruk av skjemaet:
Skjema kan fylles ut direkte på skjerm, men ikke alle nettlesere støtter dette. Vi anbefaler derfor å bruke nettleseren Chrome. Bruker du en annen nettleser, last ned (lagre) skjemaet først, og deretter åpne det for å fylle ut på skjerm.

Skjemaet skrives ut og sendes per post til:
Løten Helsetun, Sykehusveien 10, 2340 LØTEN.

Søknadsskjema - pleie og omsorgstjenester

Søknadsskjemaet gjelder følgende tjenester:

 • Hjemmesykepleie
 • Hjemmehjelp
 • Rehabilitering
 • Korttidsplass institusjon
 • Langtidsplass institusjon
 • Psykisk helsetjeneste
 • Ergoterapi
 • Fysioterapi
 • Støttekontakt
 • Avlastning
 • Dagtilbud
 • Trygghetsalarm
 • Omsorgsbolig
 • Trygdebolig
 • Individuell plan
 • Helsestasjon for eldre
 • Brukerstyrt personlig assistent
 • Annet
Sist endret: 11.10.2016
|
|
|