Velkommen til Løten


Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Rehabilitering

Habilitering og rehabilitering skal bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får muligheter til deltagelse i samfunnet på egne premisser. Helsedirektoratet skal bidra til å iverksette og gjennomføre vedtatt helse- og sosialpolitikk. Habilitering og rehabilitering er et prioritert satsningsområdet.

Kommunen har et primæransvar for rehabilitering- og habiliteringstilbudet til den enkelte. Spesialisthelsetjenesten skal fungere som et supplement, i tillegg til å yte spesialiserte tjenester. Dette følger av Forskrift om habilitering og rehabilitering kapittel 3 .

Virksomhetsområdet Bolig, rehabilitering og omsorg (BRA), er koordinerende enhet for rehabilitering Løten kommune.

Kontaktinformasjon:

Odd A. Jakobsen, virksomhetsleder   62 56 41 03  odd.a.jakobsen@loten.kommune.no


 

Sist endret: 18.10.2015
|
|
|