Habilitering og rehabilitering skal bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får muligheter til deltagelse i samfunnet på egne premisser. Helsedirektoratet skal bidra til å iverksette og gjennomføre vedtatt helse- og sosialpolitikk. Habilitering og rehabilitering er et prioritert satsningsområdet.

Kommunen har et primæransvar for rehabilitering- og habiliteringstilbudet til den enkelte. Spesialisthelsetjenesten skal fungere som et supplement, i tillegg til å yte spesialiserte tjenester. Dette følger av Forskrift om habilitering og rehabilitering kapittel 3 .

Virksomhetsområdet Bolig, rehabilitering og omsorg (BRA), er koordinerende enhet for rehabilitering Løten kommune.

>> Se mer om BRA her