Habilitering og rehabilitering skal bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får muligheter til deltagelse i samfunnet på egne premisser. Helsedirektoratet skal bidra til å iverksette og gjennomføre vedtatt helse- og sosialpolitikk. Habilitering og rehabilitering er et prioritert satsningsområdet.

Kommunen har et primæransvar for rehabilitering- og habiliteringstilbudet til den enkelte. Spesialisthelsetjenesten skal fungere som et supplement, i tillegg til å yte spesialiserte tjenester. Dette følger av Forskrift om habilitering og rehabilitering kapittel 3 .

Kontakt Tildelingsteamet eller se mer her:

Tildelingsteamet

Kontaktinfo:
Tlf: 416 91 889 (hverdager kl. 08:00 – 15:00)
E-post: tildelingsteam@loten.kommune.no 
NB! Ikke send søknad eller personsensitive opplysninger i mailen.