Husholdningsrenovasjonen i kommunen blir tatt hånd om av det interkommunale selskapet Sirkula IKS.  Renovasjonen består av en hente- og bringeordning og er basert på kildesortering.

Kontakte Sirkula

De som ikke har mulighet til å skrive ut tømmekalender selv eller motta varsel på sms eller gjennom app, kan kontakte servicekontoret i kommunen eller Sirkula, så sender vi ut tømmekalender til disse i posten. 

Sirkula har tlf. 62 54 37 00
Mail: post@sirkula.no 
Hjemmeside: www.sirkula.no
Følg Sirkula på Facebook


Henteordningen

Avfallet som blir hentet fra husstandene deles inn i fem ulike typer. Det skal sorteres etter fargen på lokket på søppelcontaineren:

 1. Matavfall, våtorganisk (brunt lokk)Sirkula henting av søppel
 2. Restavfall (grått lokk)
 3. Papir og drikkekartong (blått lokk)
 4. Glass og metall-emballasje (oransje lokk)
 5. Plast-emballasje (egen plastsekk)


Avfallet hentes iht. tømmekalender som blir sendt ut til alle husstander. Innbyggerne kan få den rett på mobilen i appen eller skrive den ut selv fra hjemmesiden til Sirkula.

Her på kommunale avgifter ser du prisene på renovasjon


Ny innbygger?

Gå til denne informasjonssiden på Sirkula og se Hjemme hos deg - ny i nabolaget


Tømmekalender finner du på nettsiden til Sirkula

Se når avfallet tømmes hos deg: Skrive inn din adresse og få opp din tømmekalender:

 

Tømmekalender i appen Min Renovasjon

Vi anbefaler også å laste ned appen Min Renovasjon og få varsel om tømming på telefonen.  


Slik får du nye poser til matavfall

 • Knyt en brun matavfallspose på avfallsbeholderen, så gir renovatøren deg nye når avfallet tømmes. Du kan eventuelt henge på den utleverte, gule lappen som før om at du trenger flere poser.
 • Du får også nye poser som tidligere på gjenvinningsstasjonen og kommunens servicekontor
 • På Budor:
  Her finner du matavfallsposer på returpunktet for matavfall ved Budor.

Hytte og fritidsbolig


Slik får du nye poser til plast

 • Nye sekker til plast ble tidligere delt ut en gang i året. Det er det nå slutt på. Fra 2017 får du nye sekker ved å knyte en tom, vanlig bærepose av plast (bruk en pose fra dagligvarebutikk eller en annen bærepose av plast) på avfallsbeholderen før tømming. Renovatør deler ut nye sekker til deg når avfallet tømmes. Husk å fjerne posen fra beholder etter utdeling
 • Du får også nye sekker som før på gjenvinningsstasjonen og kommunenes servicekontor
 • Ikke bruk plastsekken til annet enn levering av plast hjemme. 


Melde fra om problemer i tilknytning til renovasjon:

På Sirkula sin nettside kan du melde fra om avfallet ikke er tømt eller om du har problemer med avfallsdunker:

Levere til gjenvinning (bringeordning)

Småsamler-ordningen er avviklet, og alt sortert avfall kan leveres til gjenvinningsstasjonene vi har i regionen. Disse finner du på Heggvin (nærmest for Løten), i Moelv, Brumunddal, Kretsløpsparken på Gålåsholmen (også hageavfall).


Følgende avfallstyper kan ikke leveres på gjenvinningsstasjonen:

 • Matavfall (leveres i beholder hjemme)
 • Medisiner (leveres apotek)
 • Bildekk (kan leveres kun på Heggvin avfallsanlegg)
 • Eksplosiver som fyrverkeri, ammunisjon, sprengstoff etc. Kontakt politimyndigheter for hjelp
 • Fritidsbåter (kan leveres kun på Heggvin avfallsanlegg)
 • Campingvogner og tilhengere (kan leveres kun på Heggvin avfallsanlegg)
 • Biler, motorsykler og mopeder (leveres bilopphuggerier o.l.)
 • Døde kjæledyr, smådyr
 • Slakteavfall
 • Gjødsel/ avføring
 • Smittefarlig og radioaktivt avfall


I ditt renovasjonsabonnement inngår:

 • Miljømessig og forsvarlig håndtering av avfallet ditt. Henting av:
  • Matavfall - hver 2. uke
  • Plastemballasje - hver 4. uke
  • Restavfall - hver 4. uke
  • Papir - hver 4. uke
  • Glass- og metall-emballasje - hver 8. uke
 • Gratis utstyr: - Utebeholdere til avfall samt poser til oppsamling av våtorganisk avfall og plastsekker

Priser


 

  Ditt ansvar

  • Sette fram beholder maks 3m fra offentlig veg, kvelden før tømmedag. Renovatøren starter tidlig
  • Sortere avfallet etter gjeldende bestemmelser.
  • Renhold av beholdere, samt å sørge for at avfallet ikke er fastfrosset.
  • Sørge for god adkomst til beholdere i form av snømåking, strøing, kvisting osv


  Tilbud

  • Uføre med legeerklæring kan søke Sirkula om gratis henting av beholdere/sekk inntil 30 meter inne på egen eiendom.
  • Avtale om henting av beholdere/sekk inne på egen eiendom mot ekstra gebyr per meter henteavstand.
  • Avtale om hjemmekompostering mot reduksjon i renovasjonsgebyret.
  • Du kan søke om fritak for renovasjonsgebyr på forhånd dersom du vet at boligen din blir stående ubebodd i mer enn 3 mnd. (jf. §15 i renovasjonsforskriften). (Gjelder ikke fritidsboliger).
  • Du kan få varsel om tømming med SMS på mobilen kvelden før tømmedag.

  Trenger du søknadsskjemaer, bytte av beholdere eller informasjon om renovasjonsordningen
  ta kontakt med Sirkula på telefon62 54 37 00. Informasjon finner du også på sirkula.no


  Renovasjon av fritidsbebyggelse

  Renovasjonsordningen for fritidseiendommer i Løten driftes etter to modeller. Løiten Almenning drifter fritidsrenovasjonen i Løten fjellet (området nord for Rv 25). Området sør for Riksveg 25 driftes av Sirkula IKS, og her er det 3 returpunkter for fritidsrenovasjon i området rundt Rokosjøen.