Husholdningsrenovasjonen i kommunen blir tatt hånd om av det interkommunale selskapet Sirkula IKS, som tidligere var en del av HIAS IKS. Renovasjonen består av en hente- og bringeordning og er basert på kildesortering.

Henteordningen

Avfallet som blir hentet fra husstandene deles inn i fem ulike typer. Det skal sorteres etter fargen på lokket på søppelcontaineren:

 1. Matavfall, våtorganisk (brunt lokk)
 2. Restavfall (grått lokk)
 3. Papir og drikkekartong (blått lokk)
 4. Glass og metall-emballasje (oransje lokk)
 5. Plast-emballasje (egen plastsekk)


Avfallet hentes iht. tømmekalender som blir sendt ut til alle husstander.


Fra 2018 sendes ikke tømmekalenderne i posten

>> Les mer om den nye ordningen her

>> På Sirkula.no kan du gå til valget "sortere" og få videre hjelp til hva du kaster hvor

 

Dersom avfallet ikke hentes, kontakt Sirkula på tlf. 62 54 37 00 eller epost: post@sirkula.no.

Merk at renovasjonsbilene er utstyrt med to kammer. Dette gjør at hver bil kan hente to typer avfall samtidig UTEN at det blandes. 


Bringeordningen til gjenvinning

Småsamler-ordningen er avviklet, og alt sortert avfall kan leveres gratis til gjenvinningsstasjonene vi har i regionen. Disse finner du på Heggvin (nærmest for Løten) i Moelv, Brumunddal, Hamar, Stange og på Gålåsholmen.

>> Se oversikt over gjenvinningsstasjonene og åpningstider her.


Følgende avfallstyper kan ikke leveres på gjenvinningsstasjonen:

 • Matavfall (leveres i beholder hjemme)
 • Medisiner (leveres apotek)
 • Bildekk (kan leveres kun på Heggvin avfallsanlegg)
 • Eksplosiver som fyrverkeri, ammunisjon, sprengstoff etc. Kontakt politimyndigheter for hjelp
 • Fritidsbåter (kan leveres kun på Heggvin avfallsanlegg)
 • Campingvogner og tilhengere (kan leveres kun på Heggvin avfallsanlegg)
 • Biler, motorsykler og mopeder (leveres bilopphuggerier o.l.)
 • Døde kjæledyr, smådyr
 • Slakteavfall
 • Gjødsel/ avføring
 • Smittefarlig og radioaktivt avfall


I ditt renovasjonsabonnement inngår:

 • Miljømessig og forsvarlig håndtering av avfallet ditt. Henting av:
  • Matavfall - hver 2. uke
  • Plastemballasje - hver 4. uke
  • Restavfall - hver 4. uke
  • Papir - hver 4. uke
  • Glass- og metall-emballasje - hver 8. uke
 • Gratis utstyr: - Utebeholdere til avfall samt poser til oppsamling av våtorganisk avfall og plastsekker

>> Se priser på renovasjon i Løten kommune her (Kommunale avgifter)


Slik får du nye poser til matavfall

 • Knyt en brun matavfallspose på avfallsbeholderen, så gir renovatøren deg nye når avfallet tømmes. Du kan eventuelt henge på den utleverte, gule lappen som før om at du trenger flere poser.
 • Du får også nye poser som tidligere på gjenvinningsstasjonen og kommunens servicekontor.
 • I 2016 byttet Sirkula matavfallsposer fra papir til plast. Har du mange papirposer liggende, anbefaler vi at du bruker opp dem.
 • I stedet for den gamle trådkurven, kan du på gjenvinningsstasjonen og hos Sirkula i Vangsvegen 143, Hamar få ny plastbøtte som er tilpasset de nye plastposene til mat.


Slik får du nye poser til plast

 • Nye sekker til plast ble tidligere delt ut en gang i året. Det er det nå slutt på. Fra 2017 får du nye sekker ved å knyte en tom, vanlig bærepose av plast (bruk en pose fra dagligvarebutikk eller en annen bærepose av plast) på avfallsbeholderen før tømming. Renovatør deler ut nye sekker til deg når avfallet tømmes. Husk å fjerne posen fra beholder etter utdeling
 • Du får også nye sekker som før på gjenvinningsstasjonen og kommunenes servicekontor
 • Ikke bruk plastsekken til annet enn levering av plast hjemme. Bruker du slik sekk til levering på gjenvinningsstasjonen, koster det 20,- per sekk fra 2017

Ditt ansvar

 • Sette fram beholder maks 3m fra offentlig veg, kvelden før tømmedag. Renovatøren starter tidlig
 • Sortere avfallet etter gjeldende bestemmelser.
 • Renhold av beholdere, samt å sørge for at avfallet ikke er fastfrosset.
 • Sørge for god adkomst til beholdere i form av snømåking, strøing, kvisting osv


Tilbud

 • Uføre med legeerklæring kan søke Hias om gratis henting av beholdere/sekk inntil 30 meter inne på egen eiendom.
 • Avtale om henting av beholdere/sekk inne på egen eiendom mot ekstra gebyr per meter henteavstand.
 • Avtale om hjemmekompostering mot reduksjon i renovasjonsgebyret.
 • Du kan søke om fritak for renovasjonsgebyr på forhånd dersom du vet at boligen din blir stående ubebodd i mer enn 3 mnd. (jf. §15 i renovasjonsforskriften). (Gjelder ikke fritidsboliger).
 • Du kan få varsel om tømming med SMS på mobilen kvelden før tømmedag.

Trenger du søknadsskjemaer, bytte av beholdere eller informasjon om renovasjonsordningen
ta kontakt med Sirkula på telefon62 54 37 00. Informasjon finner du også på sirkula.no


Renovasjon av fritidsbebyggelse

Renovasjonsordningen for fritidseiendommer i Løten driftes etter to modeller. Løiten Almenning drifter fritidsrenovasjonen i Løten fjellet (området nord for Rv 25). Området sør for Riksveg 25 driftes av Sirkula IKS, og her er det 3 returpunkter for fritidsrenovasjon i området rundt Rokosjøen.