Nytt fra Løten https://www.loten.kommune.no/ Helsestasjon for ungdom er stengt i ferier https://www.loten.kommune.no/article42050-7823.html Helsestasjon for ungdom er et åpent tilbud for alle unge hver onsdag kl. 14.30-16.30. Vi minner om at det er stengt i ferier og høytider, slik at nå i vinterferien vil det ikke være åpent. Men vi ønsker alle velkommen tilbake neste onsdag! Tue, 21 Feb 2017 09:04:32 +0100 Vil du være med å skape gode hverdager i bofellesskapene våre? https://www.loten.kommune.no/article42044-4815.html Våre to bofellesskap har nå ledige stillinger, blant annet fast 100% stilling som miljøterapeut 1. Denne vil ha både ha en faglig og administrativ rolle, i tillegg til direkte brukerkontakt. Bofellesskapene er for mennesker med funksjonshemminger og bistandsbehov Mon, 20 Feb 2017 14:13:08 +0100 Forslag til reguleringsplan for søndre jernbaneundergang i Løten sentrum - offentlig ettersyn https://www.loten.kommune.no/article41963-7377.html Søndre jernbaneundergang er en del av fylkesveg 166, og planen legger til rette for bygging av ny jernbaneundergang. Høringsfrist er 1. april 2017 Fri, 17 Feb 2017 10:18:17 +0100 Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 https://www.loten.kommune.no/kommuneplansamfunn/planprogram-for-kommuneplanens-samfunnsdel-2018-2030-article41328-19085.html Kommunestyret i Løten vedtok 30.11.2016 planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel. Mon, 13 Feb 2017 13:41:52 +0100 Planprogram kulturminnevern 2019 - 2023, offentlig ettersyn https://www.loten.kommune.no/article42021-1512.html Formannskapet i Løten vedtok 1. februar 2017 å legge Planprogram kulturminnevern 2019 – 2023 ut til offentlig ettersyn. Dette skjer i tidsrommet 13. februar til 27. mars 2017. Du kan gi innspill innen 27. mars. Mon, 13 Feb 2017 09:09:07 +0100 Kveldstreff for motor- og bil-interresserte unge våren 2017 https://www.loten.kommune.no/article42014-19008.html Ungdomskontakten i Løten arrangerer disse treffene på Ådalsbruk Motormuseum, og nå er planen klar for vår-treffene Thu, 09 Feb 2017 17:00:27 +0100 Nå kan du få hjelp til å få en mer aktiv hverdag! https://www.loten.kommune.no/hverdagsrehabilitering/na-kan-du-fa-hjelp-til-a-fa-en-mer-aktiv-hverdag-article42005-19166.html Hverdags-rehabilitering er en mulighet til å gjøre en innsats for deg selv og din helse. Har du fått problemer med hverdagslige aktiviteter kan det være at du bare trenger hjelp til å trene på disse igjen for å klare dem. Thu, 09 Feb 2017 12:00:00 +0100 Søk om barnehageplass innen 15. mars! https://www.loten.kommune.no/article41965-7721.html Trenger du barnehageplass til ditt barn fra høsten og barnehageåret 2017/2018? Wed, 01 Feb 2017 10:00:00 +0100 Søknadsskjema SFO https://www.loten.kommune.no/skole//soknadsskjema-sfo-article7052-793.html Skoler/ SFO i Løten kommune har søknadsskjema via foresattportalen Tue, 31 Jan 2017 17:49:34 +0100 Eiendomsskatt 2017- offentlig ettersyn https://www.loten.kommune.no/article41954-4508.html Eiendomsskattelistene for 2017 legges nå til offentlig ettersyn. Lista inneholder adresse, matrikkel-enhet, takst, skattegrunnlag og beregnet skatt. Frist for klage er 10. mars. Fri, 27 Jan 2017 10:10:52 +0100