I 2015 vil Løten sentrum som område bli berørt av gravearbeid og anleggsvirksomhet i forbindelse med flere utviklingsprosjekter som skal skje dette året. Her vil du finne informasjon om disse sakene:

Illustrasjon: Sett fra jernbanestasjonens parkering mot ny jernbaneundergang.
Illustrasjon: Ved jernbanestasjonens parkering mot ny jernbaneundergang

Oversiktsplan over stasjonsområdet:
Oversiktsplan over ny jernbaneundergang ved Løten stasjon i sentrum

Her legges nye rørledninger i sentrum

Graving og legging av nye rør i Stasjonsvegen i Løten sentrum