Organisasjonsnummer: 9649 50679
Besøksadresse: Kildeveien 1, 2340 LØTEN 

Nye åpningstider fra 01.06.2016: 
Åpent for besøk: Kl. 08.00-15.00.
Sentralbordet (tlf. 62 56 40 00) vil være betjent kl. 09.00-15.00.

Telefon: 62 56 40 00
Fax: 62 56 40 01
Vakttelefon VVA: 95 15 44 66

Servicekontoret
Servicekontoret er en del av virksomhetsområdet
KIS (Kultur, Informasjon og Service) i Løten kommune.

Vi bistår med:

Henvisninger til fagpersoner/avdelinger ved personlig oppmøte eller over telefon.

  • Utdeling av skjema samt veiledning
  • Parkeringstillatelse for bevegelseshemmede
  • Bostøtte
  • Behandling av søknad om friplass i barnehage.

Annen informasjon:
Bankkonto: 1865 07 00240
Bankkonto skatt: 6345 0604153
Kid-beregning skatt: Link skatteetaten

Se åpningstider for NAV her

Se informasjon om lensmann i Løten her