Besøksadresse: Kildevegen 1, 2340 LØTEN
Tlf. 62 56 40 00
Fax: 62 56 40 01

Åpningstider:

Kl. 08.00-15.00.
Telefon/ sentralbord: kl. 9.00-15.00

Kontakt ansatte (link til telefonliste og eposter på nett)

Servicekontoret er en del av virksomhetsområdet KIS (Kultur, Informasjon og Service) i Løten kommune.

Vi bistår med blant annet dette:

Henvisninger til fagpersoner/avdelinger ved personlig oppmøte eller over telefon.

  • Utdeling av skjema samt veiledning
  • Parkeringstillatelse for bevegelseshemmede
  • Bostøtte
  • Behandling av søknad om friplass i barnehage
  • Hjelp til booking av haller og lokaler i kommunen


Annen informasjon

Vakttelefon Veg, vann og avløp (VVA): 951 54 466
Organisasjonsnummer: 9649 50679
Bankkonto: 1865 07 00240
Bankkonto skatt: 6345 0604153