Skatteoppkreveren i Løten har ansvar for blant annet følgende:

  • innfordring av skatt og arbeidsgiveravgift
  • ekstern og intern kontroll av arbeidsgivere
  • føring av kommunens skatteregnskap
  • årsavregning arbeidsgiveravgift
  • utstede skatteattester (for skatt og arbeidsgiveravgift)

Kontaktinformasjon:
Skatteoppkrever i Løten kommune:  

Skatteoppkrever: 
Martin Tardel, skatteoppkrever tlf. 62 56 40 55
Inger Hilde Broekman, konsulent tlf. 62 56 40 58

Epost: skatteoppkrever@loten.kommune.no

Kontonummer for innbetaling av skatter og avgifter: 6345 06 04153
Generer KID-nummmer for innbetaling her.

Skattedirektoratet er faglig overordnet myndighet innenfor skatteområdet.
Mye informasjon og skjema finnes på www.skatteetaten.no.

Har du spørsmål vedrørende skattekort, selvangivelse eller ligning ta kontakt med Skatt Øst på nett eller på tlf. 800 80 000.