Skatteetaten overtar fra 1. november 2020

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Mer informasjon vil bli lagt ut på våre nettsider og på skatteetaten.no.

Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

 

Skatteoppkreveren i Løten har ansvar for blant annet følgende:

  • innfordring av skatt og arbeidsgiveravgift
  • ekstern og intern kontroll av arbeidsgivere
  • føring av kommunens skatteregnskap
  • utstede skatteattester (for skatt og arbeidsgiveravgift)


Kontaktinfo skatteoppkrever

Martin Tardel, skatteoppkrever tlf. 62 56 40 55 (991 24 173 i nødvendige tilfeller)
Inger Hilde Broekman, konsulent tlf. 62 56 40 58 (477 85 102 i nødvendige tilfeller)

Epost: skatteoppkrever@loten.kommune.no


Innbetaling av skatter og avgifter

Konto: 6345 06 04153

Generer KID-nummmer for innbetaling her.


Skatteetaten 

Skattedirektoratet er faglig overordnet myndighet innenfor skatteområdet, og her finner du mer:

www.skatteetaten.no.

Hvordan levere skattemelding 

Skattekort og forskuddsskatt 

Attestbestilling

Har du spørsmål om skattekort, selvangivelse eller ligning ta kontakt med Skatt Øst på nett eller på
tlf. 800 80 000.