Skatteoppkreveren i Løten har ansvar for blant annet følgende:

  • innfordring av skatt og arbeidsgiveravgift
  • ekstern og intern kontroll av arbeidsgivere
  • føring av kommunens skatteregnskap
  • årsavregning arbeidsgiveravgift
  • utstede skatteattester (for skatt og arbeidsgiveravgift)


Kontakt informasjon skatteoppkrever

Martin Tardel, skatteoppkrever tlf. 62 56 40 55
Inger Hilde Broekman, konsulent tlf. 62 56 40 58

Epost: skatteoppkrever@loten.kommune.no


Innbetaling av skatter og avgifter

Konto: 6345 06 04153

>> Generer KID-nummmer for innbetaling her.


Skatteetaten 

Skattedirektoratet er faglig overordnet myndighet innenfor skatteområdet, og her finner du mer:

>> www.skatteetaten.no.

>> Hvordan levere skattemelding 

>> Skattekort og forskuddsskatt 

>> Attestbestilling

Har du spørsmål om skattekort, selvangivelse eller ligning ta kontakt med Skatt Øst på nett eller på
tlf. 800 80 000.