Adresse: Skolevegen 7.  Se adresse i kart

Tlf. kontor: 62 56 42 45
Tlf. Skogstubben: 902 29 813
Tlf. Røsslyngen: 902 65 765
Tlf. spesialpedagog: 909 40 350 

Adresse avdelingKongla: Meierivegen 26, 2340 Løten.
Tlf. Kongla: 950 80 568

Styrer: Ingrid Bjørnstad, ingrid.bjornstad@edu.loten.kommune.no

Åpningstid: Kl. 07.15 - 16.30
 

Inngangspartiet Skøienhagan barnehage

Skøienhagan barnehage er en kommunal tre-avdelings barnehage.
Vi tar imot barn i alderen 1-6 år.

Visjon: "Lek, glede og læring i et positivt miljø"Avdelingene Skogstubben og Røsslyngen har barn i alderen 1-6 år og Kongla har barn i alderen 1-3 år.

Vår barnehage er  godkjent som Miljøfyrtårn og Trafikksikker barnehage.                                                                                                                                                                                      
Barnehagen ligger i Løten sentrum like ved Løtenhallen, med et fint skogsområde like utenfor gjerdet: 

  • Her har vi fine skiløyper om vinteren og mange turstier ellers i året
  • Vi har også to fine gapahuker i skogen, som vi har som fast tilholdssted når vi er på tur
  • Basishallen/ Turnhallen er vår nærmeste nabo, og vi kommer til å bruke den en del til ulike fysiske aktiviteter.  Avdeling Kongla ligger i Meierivegen 26, i detidligere lokalene til Sentralen miljøsenter.

Det er viktig å gi barna gode naturopplevelser, og Skogstubben og Røsslyngen har derfor valgt å ha en fast utedag hver uke, hvor vi deler inn etter alder på tvers av avdelingene.

Satsningsområder

  • Språk
  • Fysisk aktivitet
  • Sosial kompetanse
  • Lek

Vi har eget opplegg for førskolebarna (Lurveleggruppa) to dager hver uke. Den ene dagen  har vi  opplegg inne, hvor vi jobber mye med blant annet språkleker, mattelek og sosiale ferdigheter.  Den andre dagen er Lurveleggruppa ute på ulike turer i skogen og nærmiljøet ellers.

Skøienhagan er en DUÅ-barnehage,- det betyr at hele personalgruppa har fullført De utrolige årenes  skole-og barnehageprogram. Dette er et kompetansehevingstiltak for hele personalgruppa,- innen relasjonsbygging og sosial kompetanse.

Se Årsplanen for nærmere informasjon om barnehagen vår.

           

Vi har følgende bemanning på våre tre avdelinger:

KONGLA (1-3 år)

Pedagogisk leder: Marianne Andersen (100%)
Barne- og ungdomsarbeidere: Heidi Pedersen og Annette Nordal
 

SKOGSTUBBEN (1-6 år)

Pedagogisk leder: Mari Wetten (100%) og Aina Åseth (50%)
Barne- og ungdomsarbeidere: Kjersti Johnson Langseth og Marita Enger Hansen

RØSSLYNGEN (1-6 år)

Pedagogisk leder: Anne Cathrine Engebretsen (100%) og Aina Åseth (50%)
Barne- og ungdomsarbeidere: Gunn Molstad og Marit Solbakken

NÅ ER SOMMERFERIEN OVER, OG VI GLEDER OSS TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR  MED MYE NY LÆRDOM OG SPENNENDE AKTIVITETER!

VIL DERE VÆRE MED Å FORESLÅ NAVN TIL DEN NYE BARNEHAGEN SOM SKAL BYGGES?

DA FINNER DERE INFO OM DET PÅ HJEMMESIDA TIL LØTEN KOMMUNE.