Adresse: Skolevegen 7, 2340 Løten.  Se adresse i kart

Tlf. kontor: 62 56 42 45 Skøienhagan barnehage
Tlf. Skogstubben: 902 29 813
Tlf. Røsslyngen: 902 65 765
Tlf. spesialpedagog: 909 40 350 

Adresse avdelingKongla:

Meierivegen 26, 2340 Løten.
Tlf. 950 80 568

Styrer: Ingrid Bjørnstad, ingrid.bjornstad@edu.loten.kommune.no

Åpningstid: Kl. 07:15 - 16:30

Skøienhagan er en kommunal barnehage med tre avdelinger:

 • Skogstubben
 • Røsslyngen 
 • Kongla


Vi er godkjent som Miljøfyrtårn og Trafikksikker barnehage.Vi tar imot barn i alderen 1-6 år. 

Visjon: "Lek, glede og læring i et positivt miljø"


Avdelinger:

 • Kongla (1-3 år)
 • Skogstubben (1-6 år)
 • Røsslyngen (1-6 år)


Månedsplaner
 

Kongla       

Røsslyngen

Skogstubben

September

September

September

Oktober

Oktober

Oktober

November

November

November

Desember

Desember

Desember


Årsplan:  Årsplan for 2019-2020


Om barnehagen

Sentrumsnær barnehage med naturopplevelser utenfor døra

Barnehagen ligger i Løten sentrum like ved Løtenhallen, med et fint skogsområde like utenfor gjerdet: 

 • Fine skiløyper om vinteren og mange turstier ellers i året
 • To fine gapahuker i skogen, som vi bruker som fast tilholdssted når vi er på tur
 • Basishallen/ Turnhallen er vår nærmeste nabo, og vi kommer til å bruke den en del til ulike fysiske aktiviteter. 

Det er viktig å gi barna gode naturopplevelser, og Skogstubben og Røsslyngen har derfor valgt å ha en fast utedag hver uke, hvor vi deler inn etter alder på tvers av avdelingene.


Satsningsområder

 • Språk
 • Fysisk aktivitet
 • Sosial kompetanse
 • Lek

Vi har eget opplegg for førskolebarna (Lurveleggruppa) to dager hver uke. Den ene dagen  har vi  opplegg inne, hvor vi jobber mye med blant annet språkleker, mattelek og sosiale ferdigheter.  Den andre dagen er Lurveleggruppa ute på ulike turer i skogen og nærmiljøet ellers.


Skøienhagan er en DUÅ-barnehage

Hele personalgruppa har fullført De utrolige årenes skole- og barnehageprogram. Dette er et kompetanse-hevingstiltak innen relasjonsbygging og sosial kompetanse.

 

Vi har følgende bemanning på våre tre avdelinger:

Avdeling Kongla (1-3 år)

Pedagogisk leder: Marianne Andersen (100%)
Barne- og ungdomsarbeidere: Heidi Pedersen og Annette Nordal
 

Avdeling Skogstubben (1-6 år)

Pedagogisk leder: Mari Wetten (100%) og Aina Åseth (50%)
Barne- og ungdomsarbeidere: Kjersti Johnson Langseth og Marita Enger Hansen


Avdeling Røsslyngen (1-6 år)

Pedagogisk leder: Anne Cathrine Engebretsen (100%) og Aina Åseth (50%)
Barne- og ungdomsarbeidere: Gunn Molstad og Marit Solbakken