Adresse: Midlertidige lokaler i Ådalsbrukvegen 165, 2340 Løten i perioden 27. mai 2020-august 2021. Se adresse i kart. Skøienhagan barnehage holder nå til i midlertidige lokaler i Ådalsbrukvegen 165, i forbindelse med bygging av ny barnehage. Avdelingen Kongla som holder til i Meierivegen 26, flytter også hit i løpet av uke 26. I august 2021 skal ny barnehage stå ferdig der den gamle lå, i Skolevegen 7, 2340 Løten.

Åpningstider:Skøienhagan barnehage i midlertidige lokaler

Kl. 07:15 - 16:30 alle hverdager
Sommerstengt i uke 29 og 30:
Planleggingsdag: 31. januar 2020.

Kontaktinfo:

Avdeling Skogstubben (1 - 6 år): Tlf. 477 87 981 
Avdeling Røsslyngen (1 - 6 år): Tlf. 902 65 765
Avdeling Kongla (1 - 3 år): Tlf. 950 80 568
Spesialpedagog: Tlf. 909 40 350/ 476 46 882 

Styrer: Ingrid Bjørnstad, Tlf. 62 56 42 45 / 902 29 813
ingrid.bjornstad@edu.loten.kommune.no


Vi tilbyr 60%, 80% og 100% plass. Mat er inkludert. 


Vi er godkjent som Miljøfyrtårn og Trafikksikker barnehage.

Visjon: "Lek, glede og læring i et positivt miljø"


Månedsplaner 2019-2020:

Kongla       

Røsslyngen

Skogstubben

2020

Januar

Januar

Januar

Februar

Februar

Februar

Mars

Mars

Mars


Satsningsområder

  • Språk
  • Fysisk aktivitet
  • Sosial kompetanse
  • Lek

Vi har eget opplegg for førskolebarna (Lurveleggruppa) to dager hver uke. Den ene dagen  har vi  opplegg inne, hvor vi jobber mye med blant annet språkleker, mattelek og sosiale ferdigheter.  Den andre dagen er Lurveleggruppa ute på ulike turer i skogen og nærmiljøet ellers.

Skøienhagan er en DUÅ-barnehage

Hele personalgruppa har fullført De utrolige årenes skole- og barnehageprogram. Dette er et kompetanse-hevingstiltak innen relasjonsbygging og sosial kompetanse.

Ansatte

Avdeling Kongla (1-3 år)

Pedagogisk leder: Marianne Andersen (100%)
Barne- og ungdomsarbeidere: Heidi Pedersen og Annette Nordal
 

Avdeling Skogstubben (1-6 år)

Pedagogisk leder: Mari Wetten (100%) og Aina Åseth (50%)
Barne- og ungdomsarbeidere: Kjersti Johnson Langseth og Marita Enger Hansen


Avdeling Røsslyngen (1-6 år)

Pedagogisk leder: Anne Cathrine Engebretsen (100%) og Aina Åseth (50%)
Barne- og ungdomsarbeidere: Gunn Molstad og Marit Solbakken