Vi har tre avdelinger og er en sentrumsnær barnehage med naturopplevelser utenfor døra! Vi har et fint uteområde, og skogsområde like utenfor gjerdet, med skiløyper og turstier. Vår nærmeste nabo er Løtenhallen/ basishallen som vi også bruker til fysisk aktivitet. To fine gapahuker i skogen, som vi bruker som fast tilholdssted når vi er på tur. Vi er opptatt av å gi barna gode naturopplevelser, og har en fast utedag hver uke.  

Vi samarbeider godt

Fint å leke sammen!Adresse: Skolevegen 7, 2340 Løten. Se adresse i kart

Vi tilbyr 60%, 80% og 100% plass. Mat er inkludert. 

  • Søk om plass i barnehagen
    NB! Besøkskveld for nye søkere er 29.januar kl 17.00-19.00.
    Da er det kun åpent i barnehagen sine lokaler i Skolevegen 7.

Åpningstider

Kl. 07:15 - 16:30 alle hverdager
Sommerstengt i uke 29 og 30:
Planleggingsdag: 31. januar 2020.


Kontaktinfo

Avdeling Skogstubben (1 - 6 år): Tlf 902 29 813
Avdeling Røsslyngen (1 - 6 år): Tlf. 902 65 765
Avdeling Kongla (1 - 3 år): Tlf. 950 80 568
- Kongla holder til i Meierivegen 26. 

Spesialpedagog: Tlf. 909 40 350/ 476 46 882 


Styrer

Ingrid Bjørnstad, Tlf. 62 56 42 45
ingrid.bjornstad@edu.loten.kommune.no


Vi er godkjent som Miljøfyrtårn og Trafikksikker barnehage.

Visjon: "Lek, glede og læring i et positivt miljø"


Månedsplaner 2019-2020

Kongla       

Røsslyngen

Skogstubben

September

September

September

Oktober

Oktober

Oktober

November

November

November

Desember

Desember

Desember

2020

Januar

Januar

JanuarSatsningsområder

  • Språk
  • Fysisk aktivitet
  • Sosial kompetanse
  • Lek

Vi har eget opplegg for førskolebarna (Lurveleggruppa) to dager hver uke. Den ene dagen  har vi  opplegg inne, hvor vi jobber mye med blant annet språkleker, mattelek og sosiale ferdigheter.  Den andre dagen er Lurveleggruppa ute på ulike turer i skogen og nærmiljøet ellers.


Skøienhagan er en DUÅ-barnehage

Hele personalgruppa har fullført De utrolige årenes skole- og barnehageprogram. Dette er et kompetanse-hevingstiltak innen relasjonsbygging og sosial kompetanse.

 

Ansatte

Avdeling Kongla (1-3 år)

Pedagogisk leder: Marianne Andersen (100%)
Barne- og ungdomsarbeidere: Heidi Pedersen og Annette Nordal
 

Avdeling Skogstubben (1-6 år)

Pedagogisk leder: Mari Wetten (100%) og Aina Åseth (50%)
Barne- og ungdomsarbeidere: Kjersti Johnson Langseth og Marita Enger Hansen


Avdeling Røsslyngen (1-6 år)

Pedagogisk leder: Anne Cathrine Engebretsen (100%) og Aina Åseth (50%)
Barne- og ungdomsarbeidere: Gunn Molstad og Marit Solbakken