Adresse: Midlertidige lokaler i forbindelse med bygging av ny barnehage 27. mai 2020-august 2021 er Ådalsbrukvegen 165, 2340 Løten  

Avdelingen Kongla som tidligere holdt til i Meierivn. har også flyttet inn sammen med de to andre avdelingene. I august 2021 skal ny barnehage stå ferdig der den gamle lå, i Skolevegen 7, 2340 Løten, se mer om Revhiet barnehage her.

Åpningstider:Skøienhagan barnehage i midlertidige lokaler

Kl. 07:15 - 16:30 alle hverdager.
Stengt i juleferien fra og med 23.12.- til og med 03.01.
Sommerstengt i uke 29 og 30:

Kontaktinfo:

Avdeling Skogstubben (1 - 6 år):
Tlf. 477 87 981 

Avdeling Røsslyngen (1 - 6 år):
Tlf. 902 65 765

Avdeling Kongla (1 - 3 år):
Tlf. 950 80 568

Spesialpedagog: Tlf. 909 40 350/ 476 46 882 

Styrer: Ingrid Bjørnstad, 
Tlf. 62 56 42 45 / 902 29 813, ingrid.bjornstad@edu.loten.kommune.no


Vi tilbyr 60%, 80% og 100% plass. Mat er inkludert. 

Søk om plass i barnehage

NB! DE SOM ØNSKER Å SØKE PLASS I SKØIENHAGAN BARENHAGE FRA HØSTEN 2021, MÅ SØKE REVHIET BARNEHAGE, DA VI FLYTTER DIT.


Vi er godkjent som Miljøfyrtårn og Trafikksikker barnehage.

Visjon: "Lek, glede og læring i et positivt miljø"


Månedsplaner 2020/2021:

Røsslyngen

Skogstubben

Kongla

Oktober

Oktober

Oktober

November

November

November

Desember

Desember

Desember

Januar

Januar

Januar

Februar

Februar

Februar

Mars

Mars

Mars

April

April 

April

Mai

Mai

Mai

Juni

Juni

Juni


Satsningsområder

  • Språk
  • Fysisk aktivitet
  • Sosial kompetanse
  • Lek

Vi har eget opplegg for førskolebarna (Lurveleggruppa) to dager hver uke. Den ene dagen  har vi  opplegg inne, hvor vi jobber mye med blant annet språkleker, mattelek og sosiale ferdigheter.  Den andre dagen er Lurveleggruppa ute på ulike turer i skogen og nærmiljøet ellers.

Skøienhagan er en DUÅ-barnehage

Hele personalgruppa har fullført De utrolige årenes skole- og barnehageprogram. Dette er et kompetanse-hevingstiltak innen relasjonsbygging og sosial kompetanse.

Ansatte

Avdeling Kongla (1-3 år)

Pedagogisk leder: Marianne Andersen og Aina Åseth 
Barne- og ungdomsarbeidere: Heidi Pedersen og Annette Nordal
 

Avdeling Skogstubben (1-6 år)

Pedagogisk leder: Mari Wetten
Barne- og ungdomsarbeidere: Kjersti Johnson Langseth og Line Christine Bretun


Avdeling Røsslyngen (1-6 år)

Pedagogisk leder: Anne Cathrine Engebretsen
Barne- og ungdomsarbeidere: Gunn Molstad og Marit Solbakken