Adresse: Skolevegen 7.  Se adresse i kart

Tlf. kontor: 62 56 42 45
Tlf. Skogstubben: 902 29 813
Tlf. Røsslyngen: 902 65 765
Tlf. spesialpedagog: 909 40 350 

Adresse avdelingKongla: Meierivegen 26, 2340 Løten.
Tlf. Kongla: 950 80 568

Styrer: Ingrid Bjørnstad, ingrid.bjornstad@edu.loten.kommune.no

Åpningstid: Kl. 07.15 - 16.30
 

Inngangspartiet Skøienhagan barnehage

Skøienhagan barnehage er en kommunal tre-avdelings barnehage.
Vi tar imot barn i alderen 1-6 år.

Avdelingene Skogstubben og Røsslyngen har barn i alderen 1-6 år, mens den nye avdelingen, Kongla har barn i alderen 1-3 år.

Vi ble sertifisert som Miljøfyrtårnbarnehage våren 2013.
Barnehagen ligger i Løten sentrum like ved Løtenhallen, med et fint skogsområde like utenfor gjerdet: 

  • Her har vi fine skiløyper om vinteren og mange turstier ellers i året
  • Vi har også to fine gapahuker i skogen, som vi har som fast tilholdssted når vi er på tur
  • Basishallen/ Turnhallen er vår nærmeste nabo, og vi kommer til å bruke den en del til ulike fysiske aktiviteter.  Avdeling Kongla ligger i Meierivegen 26, i detidligere lokalene til Sentralen miljøsenter.

Det er viktig å gi barna gode naturopplevelser, og Skogstubben og Røsslyngen har derfor valgt å ha en fast utedag hver uke, hvor vi deler inn etter alder på tvers av avdelingene.

Satsningsområder

  • Språk
  • Realfag
  • Sosial kompetanse
  • Lek

Vi har eget opplegg for førskolebarna (Lurveleggruppa) to dager hver uke. Tirsdager har vi  opplegg inne, hvor vi jobber mye med blant annet språkleker og mattelek. På torsdager er Lurveleggruppa ute på ulike turer i skogen og nærmiljøet ellers.

Dette barnehageåret skal vi delta i "De utrolige årene" skole-og barnehageprogram. Dette er et kompetansehevingstiltak for hele personalgruppa,- innen relasjonsbygging og sosial kompetanse.

Se Årsplanen for nærmere informasjon om barnehagen vår.

Vi serverer tre måltider hver dag,- så de som har plass i Skøienhagan trenger ikke å ha med matpakke,- hverken på turdager eller ellers i uka.           

Nytt fra Skøienhagan barnehage

Høsten 2016 åpnet vi en ny småbarnsavdeling på Sentralen,- og Skøienhagan barnehage har dermed tre avdelinger. Den nye avdelingen har fått navnet KONGLA,- og  tar i mot 9 barn i alderen 1-3 år. 

Vi har følgende bemanning på våre tre avdelinger:

KONGLA (1-3 år)

Pedagogisk leder: Gunhild Karen Blystad,
Barne- og ungdomsarbeidere: Heidi Pedersen og Lill Marita Fall Tangen.
Lærling: Elisabeth Nielsen

SKOGSTUBBEN (1-6 år)

Pedagogisk leder: Mari Wetten
Barne- og ungdomsarbeidere: Kjersti Johnson Langseth og Bente Fugleberg.

RØSSLYNGEN (1-6 år)

Pedagogisk leder: Anne Cathrine Engebretsen
Barne- og ungdomsarbeidere: Gunn Molstad og Marit Solbakken

Dette barnehageåret blir et spennede år, da vi skal delta på "De utrolige årene", som er kompetanseheving for hele personalgruppa innen: "hvordan fremme sosial og emosjonell kompetanse hos barn" .

I tillegg til "De utrolige årene" skal vi i gang med Kultur for læring.  

VI GLEDER OSS TIL ETT ÅR MED MYE "NY LÆRDOM"!

 

Noen små hverdagsglimt fra Kongla:

Spennende å følge med på det som skjer ute

Spennende å følge med på det som skjer ute.

 vi har fått nytt utekjøkken
Vi har fått nytt utekjøkken.

  Karneval på Kongla
Karneval er gøy!

 

  

FØRSKOLEGRUPPA "LURVELEGG" HAR HATT ET SPENNEDE PROSJEKT VED LEIRPLASSEN I SKOGEN,- DE HAR LAGD "TROLLVEV".  SE HVOR FINT DET BLE!

TROLLVEV     

TROLLVEV

NÅ HAR DET KOMMET MASSE SNØ, OG DET ER KJEMPEGØY!  DET BLIR MYE SKIGÅING, AKING OG LEK I SNØEN.

 

Mange ivrige skigåere i Skøienhagan barnehage. 

Skitur på idrettesbanen

Mange ivrige skigåere i Skøienhagan barnehage!

 

Snømannen Bob Kåre er med i uteleken.

Snømannen Bob Kåre er med i uteleken.

6. februar markerte vi Samefolkets dag med både joik og lasssokasting.

Samefolkets dag