Administrasjon for oppvekst

Kommunalsjef for oppvekst:Inger Torun Holmgren

Inger Torun Holmgren
Tlf: 62 56 40 20/ 908 10 373
Epost: inger.torun.holmgren@loten.kommune.no

Skolefaglig rådgiver: 

Kristian Kjølhamar
Tlf: 62 56 40 27/ 414 42 467
Epost: kristian.kjolhamar@loten.kommune.no

 

Forsterket innsats for økt læringsutbytte i Løtenskolen

Økt læringsutbytte i skolen er et nasjonalt satsningsområde. I Løtenskolen er det også stor oppmerksomhet rundt dette, og i de siste årene er det iverksatt flere tiltak som har som mål å øke elevenes resultater og følgelig læringsutbyttet.

Hvilken skolekrets tilhører ditt barn?

Se oversikt over skolekretser i vår kartløsning her

Registrere elev til skolestart

 

Se også:

Barnehager

Link til Barnehageportalen

Link til SFO-portalen