Administrasjon for oppvekst

Kommunalsjef for oppvekst:Inger Torun Holmgren

Inger Torun Holmgren
Tlf: 908 10 373
Epost: inger.torun.holmgren@loten.kommune.no

Skolefaglig rådgiver: 

Kristian Kjølhamar
Tlf: 62 56 40 27/ 414 42 467
Epost: kristian.kjolhamar@loten.kommune.no


Ungdomskontakt og kultur med bistand:

Mona Myrvang Nygaard
Telefon: 917 46 722
Epost: mona.nygaard@loten.kommune.no

>> Link til ungdomskontakt


Leder for ungdommenes hus:

Fungerende leder for Ungdommens hus:

Bjørn Erik Hornberg
Telefon: 62 56 40 16/ 906 50 927
Epost: bjorn.erik.hornberg@loten.kommune.no 

>> Link til ungdommens hus

 

Forsterket innsats for økt læringsutbytte i Løtenskolen

Økt læringsutbytte i skolen er et nasjonalt satsningsområde. I Løtenskolen er det også stor oppmerksomhet rundt dette, og i de siste årene er det iverksatt flere tiltak som har som mål å øke elevenes resultater og følgelig læringsutbyttet.

Hvilken skolekrets tilhører ditt barn?

>> Se oversikt over skolekretser i vår kartløsning her

>> Registrere elev til skolestart

 

Se også:

>> Barnehager

>> Link til Barnehageportalen

>> Link til SFO-portalen