Velkommen til Løten


Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Skolen i Løten

Forsterket innsats for økt læringsutbytte i Løtenskolen
Økt læringsutbytte i skolen er et nasjonalt satsningsområde. I Løtenskolen er det også stor oppmerksomhet rundt dette, og i de siste årene er det iverksatt flere tiltak som har som mål å øke elevenes resultater og følgelig læringsutbyttet.

Hvilken skolekrets tilhører ditt barn?
Se oversikt over skolekretser i vår kartløsning her

Registrere elev til skolestart

 

Sist endret: 12.01.2017
|
|
|
 • Søknadsskjema SFO

  Skoler/ SFO i Løten kommune har søknadsskjema via foresattportalen

 • SFO-lederne i Løten

  SFO-fritid med kvalitet

  Skolefritidsordningen ved de fire barneskolene i Løten har det siste halvannet året jobbet med en kvalitetsplan for SFO, som nå er vedtatt og satt ut i livet.

 • Forside kvalitetsplan løten sfo

  SFO - kvalitetsplan

  Det er utarbeidet en felles kvalitetsplan for Skolefritidsordningene (SFO) ved skolene i Løten.

 • Barn leker på Jønsrud skole

  SFO (skolefritidsordningen) betalingssatser/ priser

  Se oversikt over betalingssatsene/ prisene for opphold i SFO Skolefritidsordningen her. Prisene vedtas årlig av kommunestyret, og gjelder fra 1. januar til og med 31. desember gjeldende år.

 • Utsnitt av forside på kommunal leseplan

  Leseplan for Løtenskolene

  Hovedmålet for leseplanen er å kvalitetssikre lese- og skriveopplæringen i Løten kommune, i tråd med de mål som læreplanen setter.

 • Logo foreldreutvalget for grunnopplæringen

  Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

  Hvordan kan foreldre engasjere seg for å bidra til økt innsats og trivsel?

 • Illustrasjonsfoto

  Vedtekter SFO Løten kommune

  §1 Myndighet Vedtekter for skolefritidsordningen i Løten er fastsatt av kommunestyre i møte den 29.4.09. og kan bare endres av kommunestyret etter innstilling fra driftsutvalget. Disse vedtektene erstatter vedtekter av 17.6.98. sist endret i k.sak 31/06 den 24.5.06.