Barneskoler:

Jønsrud skole Illustrasjonsbilde fra skole (foto: Jonas Jeremiassen Tomter)

Lund skole

Østvang skole

Ådalsbruk skole

 

Ungdomsskole:

Løten ungdomsskole

 

Privat skole i Løten:

Hedmarken Friskole

 

Visma flyt skole - Foreldreinformasjon:

Har du problemer med innlogging sendt en e-post til: kristian.kjolhamar@edu.loten.kommune.no

Nyttig info:

Skoleruta | Skolekretser | Skjema, reglement og planer | Skoleskyss | Strategisk plan | Kommunalsjef