https://helsenorge.no/koronavirus/barn-og-gravide
 

Spørsmål og svar tilpasset barn fra Aftenposten junior: