Jønsrud skole

Jønsrud har felles start for alle klasser kl. 8.50.

Alle elever slutter kl. 12.30.

Se mer om Jønsrud skole her


Lund skole Velkommen til skolestart!

1. trinn møter opp kl. 9.00.
2.-7. trinn møter opp kl. 8.15.

Alle møter opp utenfor inngangen til skolen.

Sluttidspunkter på mandag 21.8.: 
1.-3. trinn slutter kl. 13.00
4.-7. trinn slutter kl. 14.15

Se mer om Lund skole her


Østvang skole

1. trinn møter kl 9.30 og dagen deres avsluttes kl 11.30.
2.-7. trinn har skoledag fra 8.30 til 14.00.
- Oppmøte er ved trappa utenfor administrasjonsinngangen.

Se mer om Østvang skole her
 

Ådalsbruk skole

1. klasse begynner kl. 9.00.
2.–7. klasse begynner kl. 8.30.

Sluttidspunkt ved Ådalsbruk skole:

1.-4. klasse avslutter skoledagen kl 12.30.
De barna som ikke har SFO-plass og ikke kan gå hjem, får tilbud om å være på SFO frem til 14.15 denne dagen.

5.-7. klasse slutter kl 14.15  første skoledag.

Se mer om Ådalsbruk skole her


Løten ungdomsskole

Alle elever starter opp kl 8.30.

8. trinn møter i auditoriet
9. og 10. trinn møter opp i klasserommene sine.

Se mer om Løten ungdomsskole her

 

Annen nyttig informasjon:

  • Skolebussene går som normalt fra første skoledag
  • Oversikt over ferier, fridager og planleggingsdager finner du her i skoleruta