Løten kommune selger 11 boligtomter til eneboliger og tomannsboliger. 

Tomteområdet Slipervegen 2-22 ligger i tilknytning til etablert boligområde med blant annet skole, barnehage, nærbutikk og idrettsanlegg. Foto: Flybymedia.no
Bilde: Tomteområdet Slipervegen 2-22 ligger i tilknytning til etablert boligområde med blant annet skole, barnehage, nærbutikk og idrettsanlegg. Foto: Flybymedia.no

>> Se Finn-annonsen for flere bilder (Finn-nr: 10435784)


Kjøpe tomt?

Vi følger disse reglene for salget:

  1. Reservasjonstid: 14 dager
  2. En tomt per kunde
  3. Eneboligtomtene forbeholdes private kunder, det vil si i første omgang selges Slipervegen 10-22 kun til private kunder. Slipervegen 2-8 kan også selges til utbyggere.
    Det er førstemann til mølla som gjelder, så vær rask om du har sett deg ut den tomten du ønsker.


Kontakt oss

Ring oss på tlf. 62 56 40 00 eller send epost til post@loten.kommune.no
Du kan også ta direkte kontakt med oppmålingsingeniør Odd Kirkeby, tlf. 62 56 40 43
epost: odd.kirkeby@loten.kommune.no 

Boligtomter i Slipervegen 2-22 på Ådalsbruk

Beskrivelse

Tomtene er ferdig opparbeidet med vann, avløp og opplegg for fiber i bakken. 
Det er bygget veger på området, og gatebelysning vil komme. 
Tomtene ligger i tilknytning til et etablert boligområde på Ådalsbruk, med gang-avstand til det meste; Skole, barnehager, nærbutikk, idrettsanlegg, turstier, og Klevfos Industrimuseum. Edvard Munchs fødested ligger også bare noen steinkast unna!

Det er enkelt å komme seg til det meste i området, og med nylig åpnet gang- og sykkelsti mellom Ådalsbruk og Løten sentrum er det lett å komme seg rundt i Løten, men også i regionen på sykkel.

Riksveg 3 går forbi Ådalsbruk og er en hovedfartsåre både til Gardermoen (via E6) eller nordover.

>> Reguleringsplan for Slipervegen 2- 22

>> Se reguleringsbestemmelsene her


Pris

Prisen er kr. 400 per m2 tomt. Prisen gjelder for både 2017 og 2018.
I tillegg kommer omkostninger til fradeling, oppmåling og tinglysing.

Strømtilknytning avklares med EIDSIVA – kabel er framført til hver tomt. ​

Trekkerør for fiber er lagt inn på hver tomt (sammen med strømkabel).

Ved innsendelse av byggemelding faktureres tilknytningsavgifter samt gebyr for byggesaken.

>> Se oversikt over kommunale avgifter 

Eneboliger og tomannsboliger

Reguleringsbestemmelsene sier at tomtene som tilsvarer adresse Slipervegen 2 - 8 kan bebygges med tomannsbolig eller enebolig.
Tomtene 10 - 22 skal bebygges med eneboliger.

Oversikt over tomtene

Adresse

Areal

Ledig?

Slipervegen 2 (Enebolig eller tomannsbolig)842 m2Solgt
Slipervegen 4 (Enebolig eller tomannsbolig)808 m2Solgt
Slipervegen 6 (Enebolig eller tomannsbolig)1 031 m2Solgt
Slipervegen 8 (Enebolig eller tomannsbolig)943 m2Solgt
Slipervegen 10 (Enebolig)767 m2Solgt
Slipervegen 12 (Enebolig)802 m2Solgt
Slipervegen 14 (Enebolig)786 m2Solgt
Slipervegen 16 (Enebolig)812 m2Solgt
Slipervegen 18 (Enebolig)839 m2Solgt
Slipervegen 20 (Enebolig)771 m2Solgt
Slipervegen 22 (Enebolig)769 m2Solgt


Tomtekart

Tomtekart over Slipervegen 2- 22

Beliggenhet (kartlink)

Se også film her: