Løten kommune legger ut for salg 11 boligtomter til eneboliger og tomannsboliger. 

Tomteområdet Slipervegen 2-22 ligger i tilknytning til etablert boligområde med blant annet skole, barnehage, nærbutikk og idrettsanlegg. Foto: Flybymedia.no
Bilde: Tomteområdet Slipervegen 2-22 ligger i tilknytning til etablert boligområde med blant annet skole, barnehage, nærbutikk og idrettsanlegg. Foto: Flybymedia.no


Kjøpe tomt?

Vi følger disse reglene for salget:

  1. Reservasjonstid: 14 dager
  2. En tomt per kunde
  3. Eneboligtomtene forbeholdes private kunder, det vil si i første omgang selges Slipervegen 10-22 kun til private kunder. Slipervegen 2-8 kan også selges til utbyggere

Det er førstemann til mølla som gjelder, så vær rask om du har sett deg ut den tomten du ønsker.

Kontakt oss

Etter salgsstart-dagen kan du ringe oss på tlf. 62 56 40 00, epost: post@loten.kommune.no
Eller ta direkte kontakt med oppmålingsingeniør Odd Kirkeby, tlf. 62 56 40 43
epost: odd.kirkeby@loten.kommune.no 

Boligtomter i Slipervegen 2-22 på Ådalsbruk

Beskrivelse

Tomtene er ferdig opparbeidet med vann, avløp og opplegg for fiber i bakken. 
Det er bygget veger på området, og gatebelysning vil komme. 
Tomtene ligger i tilknytning til et etablert boligområde på Ådalsbruk, med gang-avstand til det meste; Skole, barnehager, nærbutikk, idrettsanlegg, turstier, og Klevfos Industrimuseum. Edvard Munchs fødested ligger også bare noen steinkast unna!

Det er enkelt å komme seg til det meste i området, og med nylig åpnet gang- og sykkelsti mellom Ådalsbruk og Løten sentrum er det lett å komme seg rundt i Løten, men også i regionen på sykkel.

Riksveg 3 går forbi Ådalsbruk og er en hovedfartsåre både til Gardermoen (via E6) eller nordover.

Pris

Prisen er kr. 400 per m2 tomt (behandles i kommunestyret i Løten 13. september 2017)

I tillegg kommer:

  • Oppmålingsgebyr kr 17.470,-
  • Tinglysingsgebyr kr 525,- x 2 = kr 1.050,-
  • Dokumentavgiften er 2 ½% av tomteprisen
  • Strømtilknytning avklares med EIDSIVA – kabel er framført til hver tomt. ​

Trekkerør for fiber er lagt inn på hver tomt (sammen med strømkabel).

Ved innsendelse av byggemelding faktureres tilknytningsavgifter samt gebyr for byggesaken.
Det presiseres at dette er 2017 priser. Endringer må påregnes.

Eneboliger og tomannsboliger

Reguleringsbestemmelsene sier at tomtene som tilsvarer adresse Slipervegen 2 - 8 kan bebygges med tomannsbolig eller enebolig.
Tomtene 10 - 22 skal bebygges med eneboliger.

Oversikt over tomtene

Adresse

Areal

Ledig?

Slipervegen 2 (Enebolig eller tomannsbolig)842 m2Solgt
Slipervegen 4 (Enebolig eller tomannsbolig)808 m2Solgt
Slipervegen 6 (Enebolig eller tomannsbolig)1 031 m2Solgt
Slipervegen 8 (Enebolig eller tomannsbolig)943 m2Solgt
Slipervegen 10 (Enebolig)767 m2Reservert (til 1.11.)
Slipervegen 12 (Enebolig)802 m2Reservert (til 2.11.)
Slipervegen 14 (Enebolig)786 m2Solgt
Slipervegen 16 (Enebolig)812 m2Solgt
Slipervegen 18 (Enebolig)839 m2Solgt
Slipervegen 20 (Enebolig)771 m2Solgt
Slipervegen 22 (Enebolig)769 m2Reservert (til 04.12.2017)


Tomtekart

Tomtekart over Slipervegen 2- 22

Beliggenhet (kartlink)

Se også film her: