Staben utfører stabs-/ støttetjenester og oppfølging for virksomhetene innenfor økonomi, personal, organisasjon, administrasjon og IKT. Staben består av fire seksjoner.

Stabssjef

Tore Edvardsen, tlf. 907 71 757, epost: tore.edvardsen@loten.kommune.no

Rådgivere som er direkte underlagt stabssjefen ivaretar bland annet oppgaver som IKT, innkjøp, økonomiplan og budsjettering.
 

Regnskap og skatt

Ivaretar blant annet innkreving, regnskap, finans og kommunal fakturering.

Økonomisjef
Laila Irene Stenseth,tlf. 62 56 40 56 / 90 11 21 15
laila.irene.stenseth@loten.kommune.no


Personal og lønn

Ivaretar blant annet personal- og administrasjonsspørsmål, lønn, HMS, overordnede rutiner og reglementer og arbeidsgiverbistand, samt personaloppgaver for virksomhetsområdene.

Personalsjef:
Oddveig Sandvold Klafstad, tlf. 95 75 74 94
oddveig.sandvold.klafstad@loten.kommune.no


Eiendom

Virksomhetsleder: Erik Adolfsen, tlf. 95 23 28 15
erik.adolfsen@loten.kommune.no


Renhold

Virksomhetsleder: Anne Kristin Knudsen, tlf. 98 80 91 66
annekristin.knudsen@loten.kommune.no