Staben utfører stabs-/ støttetjenester og oppfølging for virksomhetene innenfor økonomi, personal, organisasjon, administrasjon og IKT. Staben består av fire seksjoner.

Stabssjef:
Tore Edvardsen
Rådgivere som er direkte underlagt stabssjefen ivaretar bland annet oppgaver som IKT, innkjøp, økonomiplan og budsjettering.

Økonomiseksjonen:
Ivaretar blant annet skatteinnkreving, regnskap, finans og kommunal fakturering.
Seksjonsleder: Petter Skåret, tlf. 62 56 40 56 / 99 09 59 92
petter.skaret@loten.kommune.no  

Administrasjonsseksjonen:
Ivaretar blant annet personal- og administrasjonsspørsmål, lønn, HMS, overordnede rutiner og reglementer og arbeidsgiverbistand, samt personaloppgaver for virksomhetsområdene.
Seksjonsleder: Oddveig Sandvold Klafstad, tlf. 62 56 40 38 / 95 75 74 94
oddveig.sandvold.klafstad@loten.kommune.no

Bygg- og vedlikeholdsseksjonen:
Seksjonsleder: Erik Adolfsen, tlf. 62 56 42 12 / 95 23 28 15
erik.adolfsen@loten.kommune.no

Renholdseksjonen:
Seksjonsleder:
Anne Kristin Knudsen, tlf. 62 56 42 15 / 98 80 91 66
annekristin.knudsen@loten.kommune.no