Staben utfører stabs-/ støttetjenester og oppfølging for virksomhetene innenfor økonomi, personal, organisasjon, administrasjon og IKT. Staben består av fire seksjoner.

Stabssjef

Tore Edvardsen
Rådgivere som er direkte underlagt stabssjefen ivaretar bland annet oppgaver som IKT, innkjøp, økonomiplan og budsjettering.
 

Økonomiseksjonen

Ivaretar blant annet skatteinnkreving, regnskap, finans og kommunal fakturering.
Seksjonsleder: Petter Skåret, tlf. 62 56 40 56 / 99 09 59 92
petter.skaret@loten.kommune.no  


Administrasjonsseksjonen

Ivaretar blant annet personal- og administrasjonsspørsmål, lønn, HMS, overordnede rutiner og reglementer og arbeidsgiverbistand, samt personaloppgaver for virksomhetsområdene.
Seksjonsleder: Oddveig Sandvold Klafstad, tlf. 62 56 40 38 / 95 75 74 94
oddveig.sandvold.klafstad@loten.kommune.no

Bygg- og vedlikeholdsseksjonen

Seksjonsleder: Erik Adolfsen, tlf. 62 56 42 12 / 95 23 28 15
erik.adolfsen@loten.kommune.no


Renholdseksjonen

Seksjonsleder: Anne Kristin Knudsen, tlf. 62 56 42 15 / 98 80 91 66
annekristin.knudsen@loten.kommune.no