Staben utfører stabs-/ støttetjenester og oppfølging for virksomhetene innenfor økonomi, personal, organisasjon, administrasjon og IKT. Staben består av fire seksjoner.

Stabssjef

Tore Edvardsen, tlf. 907 71 757, epost: tore.edvardsen@loten.kommune.no

Rådgivere som er direkte underlagt stabssjefen ivaretar bland annet oppgaver som IKT, innkjøp, økonomiplan og budsjettering.
 

Regnskap og skatt

Ivaretar blant annet skatteinnkreving, regnskap, finans og kommunal fakturering.
Virksomhetsleder: Petter Skåret, tlf. 62 56 40 56 / 99 09 59 92
petter.skaret@loten.kommune.no  


Personal og lønn

Ivaretar blant annet personal- og administrasjonsspørsmål, lønn, HMS, overordnede rutiner og reglementer og arbeidsgiverbistand, samt personaloppgaver for virksomhetsområdene.
Virksomhetsleder: Oddveig Sandvold Klafstad, tlf. 62 56 40 38 / 95 75 74 94
oddveig.sandvold.klafstad@loten.kommune.no


Eiendom

Virksomhetsleder: Erik Adolfsen, tlf. 95 23 28 15
erik.adolfsen@loten.kommune.no


Renhold

Virksomhetsleder: Anne Kristin Knudsen, tlf. 98 80 91 66
annekristin.knudsen@loten.kommune.no