Staben utfører stabs-/ støttetjenester og oppfølging for virksomhetene innenfor økonomi, personal, organisasjon, administrasjon og IKT. Staben består av fire seksjoner.

Stabssjef

Tore Edvardsen
Rådgivere som er direkte underlagt stabssjefen ivaretar bland annet oppgaver som IKT, innkjøp, økonomiplan og budsjettering.
 

Regnskap og skatt

Ivaretar blant annet skatteinnkreving, regnskap, finans og kommunal fakturering.
Virksomhetsleder: Petter Skåret, tlf. 62 56 40 56 / 99 09 59 92
petter.skaret@loten.kommune.no  


Personal og lønn

Ivaretar blant annet personal- og administrasjonsspørsmål, lønn, HMS, overordnede rutiner og reglementer og arbeidsgiverbistand, samt personaloppgaver for virksomhetsområdene.
Virksomhetsleder: Oddveig Sandvold Klafstad, tlf. 62 56 40 38 / 95 75 74 94
oddveig.sandvold.klafstad@loten.kommune.no


Eiendom

Virksomhetsleder: Erik Adolfsen, tlf. 95 23 28 15
erik.adolfsen@loten.kommune.no


Renhold

Virksomhetsleder: Anne Kristin Knudsen, tlf. 98 80 91 66
annekristin.knudsen@loten.kommune.no