Svangerskapsomsorg

  • Gratis tilbud til alle gravide i Løten
  • Undersøkelser av mor og det ufødte barns helsetilstand, samt samtale og veiledning
  • Foreldreforberedende kurs
  • Hjemmebesøk 1-2 dager etter hjemkomst
  • Tilbud om samtale/kontroll etter fødsel


Svangerskapsomsorgen formål

Å sikre at svangerskapet forløper på en naturlig måte slik at mor og barns fysiske, psykiske og sosiale helse og velvære ivaretas.

Jordmor 

Heidi Joo, telefon 62 56 41 60
Vil du ha hjemmebesøk 1-2 dager etter fødselen? Ta kontakt
epost: heidi.joo@loten.kommune.no
 

Kontakt Løten helsestasjon på tlf. 62 56 41 60 om du ønsker å bestille time hos jordmor

Besøksadresse: 2.etasje i Stasjonsveien 12 (over Europris)