Svangerskapsomsorg

  • Gratis tilbud til alle gravide i Løten
  • Undersøkelser av mor og det ufødte barns helsetilstand, samt samtale og veiledning
  • Foreldreforberedende kurs
  • Hjemmebesøk 1-2 dager etter hjemkomst
  • Tilbud om samtale/kontroll etter fødsel

Svangerskapsomsorgen formål:
Å sikre at svangerskapet forløper på en naturlig måte slik at mor og barns fysiske, psykiske og sosiale helse og velvære ivaretas.

Jordmor: 

Heidi Joo  (50% stilling) tlf. 62 56 41 60
 

 

Kontakt Løten helsestasjon på tlf. 62 56 41 60 om du ønsker å bestille time hos jordmor

Besøksadresse: 2.etasje i Stasjonsveien 12.