Velkommen til Løten


Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Teknisk drift

Teknisk drift holder til i Utgårdsveien 2, og er en avdelinger under tjenesteområdet Lokalsamfunn.
Avdelingen utfører følgende tjenester på vegne av kommunen:

 • Drift av vannledninger
 • Ettersyn og vedlikehold av kloakkledninger
 • Drift av veger (strøing, brøyting, gatelys)
 • Tilrettelegging for asfaltering/bygging av veger og bruer
 • Islegging av flater/skøytebane på Løten Idrettspark

Ønsker du å melde fra om feil eller problemer på veg?
Benytt den nettbaserte meldetjenesten Fiksgatami: www.fiksgatami.no

Virksomhetsleder:
Tlf. 62 56 42 13 / 958 08 243
jens.petter.osterhaug@loten.kommune.no

Ingeniør vann og avløp:
Jan Roald Bøgeberg
jan.roald.bogeberg@loten.kommune.no

Jobber med vann og avløp, ledningskart og sanitærabonnement, i tillegg til registreringssystemet Komtek. 

Vakttelefon: 951 54 466 (24-timers vakt).
 

Sist endret: 14.10.2014
|
|
|
 • Magnus Clausen og Sigurd Dæhli

  Digital plandialog

  Nå kan du enkelt se på nettet hvor det planlegges boliger, parkeringsplasser eller næringsbygg – og du kan finne ut hvor nært egen eiendom det planlegges å bygge en ny veg. Hamar, Stange og Løten kommune lanserer i felleskap en ny selvbetjeningsløsning på nettsidene som er kalt ”Digital plandialog”.

 • Illustrasjonsfoto - veibukk som viser feil i veien.

  FiksGataMi er en nettside for å melde inn feil på gater og gatelys

  Foreningen NUUG har lansert en ny tjeneste: FiksGataMi, som er en landsdekkende tjeneste for å melde feil og problemer på og ved veiene.

 • Gatelys.

  Meld fra om feil på gatelys!

  Feil på gatelys meldes servicekontoret i Løten kommune