Teknisk drift holder til i Utgardsvegen 2 i Løten sentrum (den gamle brannstasjonen). Avdelingen utfører følgende tjenester på vegne av kommunen:

  • Drift av vannledninger
  • Ettersyn og vedlikehold av kloakkledninger
  • Drift av veger (strøing, brøyting, gatelys)
  • Tilrettelegging for asfaltering/bygging av veger og bruer
  • Islegging av flater/skøytebane på Løten Idrettspark

Vakttelefon: 951 54 466 (24-timers vakt).

Virksomhetsleder

John Olav Løkken
Tlf. 906 86 612 / john.olav.lokken@loten.kommune.no
Ingeniører innen vann og avløp:

Jobber med vann og avløp, ledningskart og sanitærabonnement, i tillegg til registreringssystemet Komtek. 


Fiksgatami

Ønsker du å melde fra om feil eller problemer på veg eller gatelys?
Benytt den nettbaserte meldetjenesten Fiksgatami. Det som meldes inn her blir formidlet videre