Teknisk drift holder til i Utgardsvegen 2 i Løten sentrum (den gamle brannstasjonen).
Avdelingen utfører følgende tjenester på vegne av kommunen:

  • Drift av vannledninger
  • Ettersyn og vedlikehold av kloakkledninger
  • Drift av veger (strøing, brøyting, gatelys)
  • Tilrettelegging for asfaltering/bygging av veger og bruer
  • Islegging av flater/skøytebane på Løten Idrettspark

Ønsker du å melde fra om feil eller problemer på veg?
Benytt den nettbaserte meldetjenesten Fiksgatami: www.fiksgatami.no

Virksomhetsleder:
Tlf. 62 56 42 13 / 958 08 243
jens.petter.osterhaug@loten.kommune.no

Ingeniør vann og avløp:
Jan Roald Bøgeberg
jan.roald.bogeberg@loten.kommune.no

Snorre Fauske
snorre.fauske@loten.kommune.no 

Jobber med vann og avløp, ledningskart og sanitærabonnement, i tillegg til registreringssystemet Komtek. 

Vakttelefon: 951 54 466 (24-timers vakt).