Teknisk forvaltning ligger organisatorisk under plansjef

Plansjef

Kristin Ødegård Bryhn
tlf. 62 56 40 45, Kristin.Odegard.Bryhn@loten.kommune.no

 

Sigurd Dæhli, tlf. 62 56 40 44, sigurd.daehli@loten.kommune.no.
>> Se mer om kommunal planlegging
>> Kommuneplanen


Virksomhetens tjenester

Byggesaksbehandling

Byggesaksbehandler Gerd Aina Isaksen
tlf. 62 56 40 48/ gerd.aina.isaksen@loten.kommune.no  
>> Se mer om byggesaksbehandling


Miljøvern og naturforvaltning

Miljørådgiver Sigrun Skjelseth
tlf. 62 56 40 46 / sigrun.skjelseth@loten.kommune.no
>> Se mer om miljøvern
>> Se mer om naturforvaltning


Oppmåling / Salg av boligtomter

Oppmålingsingeniør Odd Kirkeby
tlf. 62 56 40 43/ odd.kirkeby@loten.kommune.no 
>> Se mer om oppmåling
>> Se mer om ledige tomter


GIS, plankart og eiendomsskatt

Gis-konsulent Kim-Andrè Danielsen,
tlf. 62 56 40 47/ kim-andre.danielsen@loten.kommune.no
>> Se mer om kart og planinnsyn
>> Se mer om eiendomsskatt