Teknisk forvaltning ligger organisatorisk under plansjef

Plansjef

Kristin Ødegård Bryhn, tlf. 91 55 89 47
Kristin.Odegard.Bryhn@loten.kommune.no


Planrådgiver:
Sigurd Dæhli, tlf. 62 56 40 44
sigurd.daehli@loten.kommune.no

Virksomhetens tjenester:

Byggesaksbehandlere


Miljøvern og naturforvaltning

Miljørådgiver Sigrun Skjelseth, tlf. 93 84 62 74
sigrun.skjelseth@loten.kommune.no


Oppmåling

Oppmålingsingeniør Odd Kirkeby, tlf. 62 56 40 43
odd.kirkeby@loten.kommune.no 

Vidar Stramrud, assistent oppmåling tlf. 47 62 02 59
vidar.stramrud@loten.kommune.no


GIS, plankart og eiendomsskatt

GIS-konsulent: 
Lisbeth Tuven tlf. 47 03 80 28
Lisbeth.Tuven@loten.kommune.no