Teknisk forvaltning ligger organisatorisk under plansjef

Plansjef

Kristin Ødegård Bryhn
tlf. 62 56 40 45/ 915 58 947
Kristin.Odegard.Bryhn@loten.kommune.no


Sigurd Dæhli
tlf. 62 56 40 44
sigurd.daehli@loten.kommune.no


Virksomhetens tjenester:

Byggesaksbehandler


Miljøvern og naturforvaltning

Miljørådgiver Sigrun Skjelseth
tlf. 62 56 40 46/ 938 46 274
sigrun.skjelseth@loten.kommune.no


Oppmåling / Salg av boligtomter

Oppmålingsingeniør Odd Kirkeby
tlf. 62 56 40 43
odd.kirkeby@loten.kommune.no 


GIS, plankart og eiendomsskatt

GIS-konsulent Kim-André Danielsen,
tlf. 94 00 72 61
kim-andre.danielsen@loten.kommune.no